ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2011

18 Αυγούστου 2012

Thapsos-Class Ware Reconsidered: The Case of Achaea in the Northern Peloponnese. Pottery Workshop or Pottery Style?

Anastasia Gadolou

Thapsos-Class Ware Reconsidered: The Case of Achaea in the Northern Peloponnese. Pottery Workshop or Pottery Style?

Πόλη: Oxford

Έτος: 2011

Εκδότης: Archaeopress

Σειρά: BAR International Series 2279

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, v & 117 σ., έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες μέσα στο κείμενο, 29,7x21 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

Recent excavations in the region of Achaea in the northern Peloponnese (Greece) have brought to light new evidence on the Thapsos-class of vases. Their identification amongst the grave goods as well as the dedications in the two important sanctuary sites of the area provide a starting point for reassessing the question of this particular ware’s identity and its main production centre. After a brief introduction on the aims and scope of the study, the history of the research, the distribution of Thapsos-class ware in Achaea, its technical features and a short discussion on chronological issues, the various fabrics of the Thapsos-class ware attested in Achaea are first presented and analyzed, and then examined and discussed with particular respect to their resemblance with the Achaean Late Geometric workshops producing the impressed and fine painted wares. Next the similarities, as well as the differences, of vases of this class recovered mainly from Ithaca, Delphi and Thera but also from other areas of mainland Greece are set out. A full catalogue of the Thapsos class ware data derived so far from Achaea is submitted with photographs and drawings of almost every sherd and vase. Finally the results of a non destructive elemental ceramic analysis using micro X-RAY fluorescence spectroscopy (m-XRF) applied to various fabrics and wares from Achaean pottery of the Late Geometric period is published in the Appendix. A more fundamental aim of the present study is to bring forward new aspects for investigation concerning this ceramic group, so closely associated as it is with the foundation and life of the Greek colonies in the west.

Περιεχόμενα

List of figures in the text [iii]

Preface and Acknowledgements [iv]

Chapter 1: Introduction [1]

1.1 Aims and Scope of the Study [1]
1.2 History of Research [1]
1.3 Distribution of Thapsos-Class Ware in Achaea [4]
1.4 Technical Features [4]
1.5 Chronology [6]

Chapter 2: Analysis of Shapes and Decoration [8]

2.1 “Predecessor skyphoi” (760-750 BC) [8]
2.2 Vase fragments (750-700 BC) [8]
2.3 Plain, panel and tripartite type vases (750-725 BC) [9]
2.4 Panel, plain, tripartite and ornate type vases (725-700 BC) [11]

2.4.1 Panel type vases (725-700 BC) [11]
2.4.2 Tripartite type vases (725-700 BC) [12]
2.4.3 Zone type vases (725-700 BC) [14]
2.4.4 Ornate type vases (725-700 BC) [15]

2.5 The Mavriki Krater [15]
2.6 Unclassified sherds [16]

Chapter 3: Discussion of Shapes and Decoration [18]

3.1 Shapes [18]
3.2 Decoration [19]

3.2.1 “Predecessors” skyphoi (760-750 BC) [19]
3.2.2 Plain type skyphoi and skyphoi-kraters [20]
3.2.3 Tripartite or panel type skyphoi and skyphoi-kraters (750-700 BC) [20]
3.2.4 Panel type skyphoi (750-725 BC) [20]
3.2.5 Panel type skyphoi (725-700 BC) [22]
3.2.6 Tripartite type skyphoi (725-700 BC) [22]
3.2.7 Tripartite type skyphoi-kraters (725-700 BC) [26]
3.2.8 Tripartite type pyxides (725-700 BC) [26]
3.2.9 Tripartite type oinochoe (725-700 BC) [27]
3.2.10 Ornate type vases (725-700 BC) [27]
3.2.11 Zone type oinochoe and tripod (725-700 BC) [29]

3.3 Comparison of the Thapsos-Class motifs to the Lte Geometric Achaean fine painted and impressed wares [29]

Chapter 4: Distribution of the Ware [38]

4.1 Delphi [38]
4.2 Boeotia (Thebes, Orchomenos), Central Greece (Kalapodi) [39]
4.3 Attica (Oropos, Phaliron) and Euboea (Eretria) [41]
4.4 Ithaca [42]
4.5 Other sites in western Greece [42]
4.6 Thera [43]
4.7 Remarks regarding the type of sites [44]
4.8 South Italy and Sicily [44]

Chapter 5: Conclusions [46]

Catalogue [48]

Abbreviations [84]

Bibliography [85]

Appendix: Non destructive elemental ceramic analysis from Achaea using micro x-RAY fluoresence spectroscopy (m-XRF) by A. Sakalis, D. Tsiafakis and N. Tsirliganis [89]

Bibliography [116]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.