ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2017

1 Φεβρουαρίου 2019

The Alatzomouri Rock Shelter. An Early Minoan III Deposit in Eastern Crete

Vili Apostolakou, Thomas M. Brogan & Philip P. Betancourt (επιμέλεια)

The Alatzomouri Rock Shelter. An Early Minoan III Deposit in Eastern Crete

Πόλη: Philadelphia

Έτος: 2017

Εκδότης: INSTAP Academic Press

Σειρά: Prehistoric Monographs 58

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 274 σ., 8 ασπρόμαυροι πίνακες, 49 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, 71 ασπρόμαυρες εικόνες, 22,3 x 28,6 εκ.

Περίληψη (στην αγγλική γλώσσα)

In January of 2007, a bulldozer operator was creating a parking area next to the Greek National Highway for a church near the village of Pacheia Ammos, in northeast Crete. He stopped immediately when his machine uncovered two Minoan clay jars and a human skull, and he immediately reported the discovery to the Greek Archaeological Service. Near this Minoan burial was a small artificial rock shelter dug into the soft bedrock. Vili Apostolakou, director of the 24th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, directed the rescue excavation of the small cave. Such artificial cavities in the soft rock, called rock shelters, are commonly used for burial by members of the Minoan culture of Bronze Age Crete. The cave contained pottery, loomweights, and other items from a Minoan household that existed near the end of the Early Bronze Age, during the period called Early Minoan (EM) III. It contained no bones (the skull was outside the rock shelter), which raises important questions about the nature of the ancient context and the possible reasons for the absence of the defining item for a burial. The pottery from the assemblage is particularly important because it forms the largest and finest corpus of clay vases known from EM III. The objects were excavated during 2007 with financial assistance provided jointly by the Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) and the Greek Archaeological Service, and they were subsequently studied at the INSTAP Study Center for East Crete.

Περιεχόμενα

List of Tables in the Text [vii]

List of Figures [ix-xii]

List of Plates [xiii-xvi]

Preface [xvii-xviii]

List of Abbreviations [xix-xx]

THE EVIDENCE

1. Introduction [1-2]
Vili Apostolakou, Thomas M. Brogan & Philip P. Betancourt

2. Geology and Geoarchaeology [3-8]
Floyd W. McCoy

3. Excavation and Stratigraphy [9-35]
Thomas M. Brogan

4. Pottery [37-67]
Philip P. Betancourt & Thomas M. Brogan

5. Chipped and Ground Stone Tools [69-79]
Heidi M.C. Dierckx

6. Textile Tools [81-84]
Thomas M. Brogan & Joanne E. Cutler

7. Marine Animals [85-88]
Dimitra Mylona

8. Archaeobotanical Remains [89-90]
Evi Margaritis

9. Miscellaneous Objects [91-92]
Thomas M. Brogan & Philip P. Betancourt

10. Pottery Statistics [93-97]
Philip P. Betancourt, Thomas M. Brogan & Susan C. Ferrence

11. Ceramic Petrography [99-105]
Eleni Nodarou

DISCUSSION

12. Evidence for Chronology [107-110]
Philip P. Betancourt, Thomas M. Brogan & Vili Apostolakou

13. Interpretation of the Rock Shelter [111-114]
Vili Apostolakou, Thomas M. Brogan, Susan C. Ferrence & Philip P. Betancourt

References [115-123]

Concordance A. Hagios Nikolaos Museum Numbers and Catalog Numbers [125-128]

Concordance B. Field and Catalog Numbers [129-132]

Index [133-136]

Figures

Plates


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.