ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2009

15 Οκτωβρίου 2010

Θέρμος. Το Μέγαρο Β και το πρώιμο ιερό. Η ανασκαφή 1992-2003

Ι.Α. Παπαποστόλου

Θέρμος. Το Μέγαρο Β και το πρώιμο ιερό. Η ανασκαφή 1992-2003

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2009

Εκδότης: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

Σειρά: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 261

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, ιγ΄ & 381 σ., 90 εικόνες, 20 σχέδια, 118 πίνακες εικόνων, 21Χ28 εκ.

Περίληψη

Ο συγγραφέας δημοσιεύει την ανασκαφή που διενήργησε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας κατά την περίοδο 1992 – 2003.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

 

Μέρος πρώτο

Η ανασκαφή

1. Εισαγωγή [3]

2. Οι στρωματογραφικές τομές [37]

3. Σύνθεση της στρωματογραφίας. Οι εποχές [53]

4. Η κατασκευή και ο τύπος του μεγάρου Β [114]

5. Η κεραμική. Τα μεταλλικά ευρήματα. Τα λίθινα εργαλεία – σύντομη επισκόπηση [132]

6. Η Μεσοελλαδική παράδοση στον Θερμό κατά την πρώιμη εποχή του σιδήρου [148]

Σύνοψη [157]

 

Μέρος δεύτερο

Η λατρεία και ο εθνοτισμός στον πρώιμο Θερμό [167]

7.Στοιχεια λατρείας και τελετουργίας [169]

8. Ο Απόλλων και το πρώιμο ιερό [224]

9. Το πρώιμο ιερό και η εθνότης των Αιτωλών [247]

 

Κατάλογοι [ 277]

Παράρτημα [301]

Α. Σημειώσεις από τη δοκιμή ραδιοχρονολόγησης [301]

Β. Étude archeozoologique: Armelle Gardeisen [305]

Γ. Αρχαιολογικές παρατηρήσεις: Στάθης Στείρος [312]

Βιβλιογραφία [317]

Ευρετήρια [349]

Κατάλογος εικόνων, σχεδίων και πινάκων [372]

Σχέδια

Πίνακες


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.