ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2011

12 Ιουνίου 2012

Transport Stirrup Jars of the Bronze Age Aegean and East Mediterranean

Halford W. Haskell, Richard E. Jones, Peter M. Day & John T. Killen

Transport Stirrup Jars of the Bronze Age Aegean and East Mediterranean

Πόλη: Philadelphia, Pennsylvania

Έτος: 2011

Εκδότης: INSTAP Academic Press

Σειρά: Prehistory Monographs 33

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 340 σ., 36 α/μ εικόνες στο κείμενο, 30 πίνακες, 30 γραφήματα, 18 εικόνες, 30 α/μ και 6 έγχρωμοι πίνακες εικόνων, 28,5x22 εκ.

Περίληψη (στα Αγγλικά)

The transport stirrup jar was a vessel type used extensively in the Late Bronze Age III Aegean world. Found in a variety of contexts, the type was used both to transport and to store liquid commodities in bulk. The peak of the production and exchange of this jar corresponded with the time of economic expansion on the Greek mainland. On Crete, stirrup jars appeared at most major centers on the island. Their presence in large numbers in storerooms indicates the movement of commodities and the centralized storage and control of goods.

The broad distribution of stirrup jars at coastal sites in the eastern Mediterranean and their presence in the cargoes of the Uluburun, Gelidonya, and Iria shipwrecks clearly shows their role in the extensive exchange networks within the Aegean and beyond. Because they represent significant Aegean exchange, tracing their origins and movement provides information regarding production centers and trade routes. This study concentrates on determinating of provenance of the jars and the subsequent tracing of exchange routes. The fully integrated research design is an interdisciplinary, collaborative archaeological project that embraces typological, chemical, petrographic, and epigraphic approaches in order to shed light on the jars’ classification and origin. The results of the chemical and petrographic work constitute primary parts of the study. By establishing the origins and distribution of the jars, these vases are placed within their historical context.

The identification of production centers and export routes is critical for a full understanding of the economic and political conditions in the Late Bronze Age Aegean and eastern Mediterranean.

Περιεχόμενα

List of Illustrations in the Text [xi]

List of Tables [xiii]

List of Graphs [xv]

List of Figures [xix]

List of Plates [xxi]

Acknowledgments [xxv]

List of Abbreviations [xxvii]

Chapter 1.

Halford W. Haskell, Richard E. Jones & Peter M. Day, Introduction [1]

1.1. Transport Stirrup Jars in Late Bronze III [1]

1.2. Definition [3]

1.3. Construction [3]

1.4. Decoration and Firing [3]

1.5. Hardness [4]

1.6. Distribution [4]

1.7. SJ Contents [5]

1.8. History of Scholarship [6]

1.9. Current Study [6]

Chapter 2.

Halford W. Haskell, Typology [9]

2.1. Introduction [9]

2.2. Development of SJ Design [9]

2.3. Typegroups [10]

Chapter 3.

Richard E. Jones & Peter M. Day, Scientific Background and Aims of the Analyses [23]

3.1. History of Stirrup Jar Analysis and Methodology [23]

3.2. Aims of the New Analytical Work [27]

Chapter 4.

Richard E. Jones, Chemical Analyses [29]

4.1. Sampling Strategy and Procedures [29]

4.2. Analytical Procedures [30]

4.3. Performance Characteristics of AAS and Comparability with OES [30]

4.4. Reference Data [32]

4.5. Data Treatment and Classification [36]

4.6. Results [38]

Chapter 5.

Peter M. Day, Petrographic Analyses [41]

5.1. Introduction [41]

5.2. Petrographic Fabric Groupings [42]

5.3. Summary of Petrographic Analyses [76]

Chapter 6.

Richard E. Jones & Peter M. Day, Interpretation of the Chemical and Petrographic Data [79]

6.1. Introduction [79]

6.2. Chemical Data [79]

6.3. Petrographic Data [83]

Chapter 7.

Halford W. Haskell, Richard E. Jones & Peter M. Day, Chemistry, Petrography, and Typology: Geographical Associations [87]

7.1. Introduction [87]

7.2. Overall Pattern [88]

Chapter 8.

John T. Killen, The Linear B Inscriptions [91]

8.1. The Material [91]

8.2. Chemical Analysis Groupings versus Inscription Groupings [97]

8.3. Differences among Chemical Analysis Classes [100]

8.4. Implications of the Results for Cretan Geography [102]

8.5. Addendum: Inscriptions on Fine Ware Vessels [105]

Chapter 9.

Halford W. Haskell, Chronology and Power [109]

9.1. Introduction [109]

9.2. Sites and Chronology [109]

9.3. Summary of Dating [118]

9.4. Power [118]

9.5. General Conclusions [123]

Chapter 10.

Halford W. Haskell, Trade [125]

10.1. Introduction [125]

10.2. Linear B Evidence [125]

10.3. Historical Implications [127]

10.4. General Conclusions [130]

Chapter 11.

Catalog [133]

Appendix A. LM/LH III Transport Class Stirrup Jars [153]

References [159]

Index [175]

Tables

Graphs

Figures

Plates


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.