ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του R. Angus K. Smith, M.K. Dabney, E. Pappi, S. Triantaphyllou & J. C. Wright, Ayia Sotira. A Mycenaean Chamber Tomb Cemetery in the Nemea Valley, Greece (Philadelphia 2017)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 433-435

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: R. Angus K. Smith, M.K. Dabney, E. Pappi, S. Triantaphyllou & J. C. Wright, Ayia Sotira. A Mycenaean Chamber Tomb Cemetery in the Nemea Valley, Greece (Philadelphia 2017), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 433-435
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić & T. Takaoğlu (eds), Communities in Transition. The Circum-Aegean Area during the 5th and 4th Millennia BC (Oxford 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 431-433

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: S. Dietz, F. Mavridis, Ž. Tankosić & T. Takaoğlu (eds), Communities in Transition. The Circum-Aegean Area during the 5th and 4th Millennia BC (Oxford 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 431-433
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, W.A. Parkinson, D.J. Pullen, M.L. Galaty & P. Karkanas (eds), Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece. In honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 424-431

Perlès, C., Βιβλιοκρισία του: Α. Papathanasiou, W.A. Parkinson, D.J. Pullen, M.L. Galaty & P. Karkanas (eds), Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece. In honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 424-431
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του C. Perlès, Ornaments and Other Ambiguous Artifacts from Franchthi, Volume I, the Palaeolithic and the Mesolithic, Excavations at Franchthi Cave, Greece (Indiana 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 423-424

Galanidou, N., Βιβλιοκρισία του: C. Perlès, Ornaments and Other Ambiguous Artifacts from Franchthi, Volume I, the Palaeolithic and the Mesolithic, Excavations at Franchthi Cave, Greece (Indiana 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 423-424
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του F. Iacono, The archaeology of Late Bronze Age, Interaction and Mobility at the gates of Europe: people, things and networks around the southern Adriatic Sea (New York 2019)

Antiquity 369 (June 2019): 830-831

Kelder, J., Βιβλιοκρισία του: F. Iacono, The archaeology of Late Bronze Age, Interaction and Mobility at the gates of Europe: people, things and networks around the southern Adriatic Sea (New York 2019), Antiquity 369 (June 2019): 830-831

Βιβλιοκρισία του E. Kiriatzi & C. Knappett (eds), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean [British School at Athens Studies in Greek Antiquity], (Cambridge 2016)

Cambridge Archaeological Journal 28.2 (2018): 352-354

Russell, A., Βιβλιοκρισία του: Ε. Kiriatzi & C. Knappett (eds), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean [British School at Athens Studies in Greek Antiquity], (Cambridge 2016), Cambridge Archaeological Journal 28.2 (2018): 352-354

Βιβλιοκρισία του M. Mina, S. Triantaphyllou & Y. Papadatos (eds), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean (Oxford 2016)

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 455-459

Gallou, C., Βιβλιοκρισία του: M. Mina, S. Triantaphyllou & Y. Papadatos (eds), An Archaeology of Prehistoric Bodies and Embodied Identities in the Eastern Mediterranean (Oxford 2016), Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 455-459