ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2022

Βιβλιοκρισία του: Κύθηρα: Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. Vol. 4, Κεραμεική της Εποχής του Χαλκού

American Journal of Archaeology

Cadogan, G., 2016. Review of I. Tournavitou, Κύθηρα: Το μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. Vol. 4, Κεραμεική της Εποχής του Χαλκού (Athens 2014), American Journal of Archaeology 120.1 (January 2016).
Κείμενο