ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2022

Βιβλιοκρισία του Th. L. Papadopoulos & E. Papadopoulou–Chrysikopoulou, Excavations at the Mycenaean Cemetery at Aigion – 1967 (Oxford 2017) & K. Aktypi, The Mycenaean Cemetery at Ayios Vasileios, Chalandritsa, in Achaea (Oxford 2017)

Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 448-450

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: Th. L. Papadopoulos & E. Papadopoulou–Chrysikopoulou, Excavations at the Mycenaean Cemetery at Aigion – 1967 (Oxford 2017) & K. Aktypi, The Mycenaean Cemetery at Ayios Vasileios, Chalandritsa, in Achaea (Oxford 2017), Journal of Greek Archaeology 3 (2018): 448-450

Βιβλιοκρισία του M. Ivanova, B. Athanassov, V. Petrova, D. Takorova & P.W. Stockhammer (eds), Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans (Oxford 2018)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 459-461

Souvatzi, S., Βιβλιοκρισία του: Μ. Ivanova, B. Athanassov, V. Petrova, D. Takorova & P.W. Stockhammer (eds), Social Dimensions of Food in the Prehistoric Balkans (Oxford 2018), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 459-461
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του E.S.K. Anderson, Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete (Cambridge 2016) Younger, J. G. Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 455-458 READ THE REVIEWE.S.K. Anderson, Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete (Cambridge 2016)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 455-458

Younger, J. G., Βιβλιοκρισία του: E.S.K. Anderson, Seals, Craft and Community in Bronze Age Crete (Cambridge 2016), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 455-458
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του A. Bernard Knapp & S. Demesticha, Mediterranean Connections: Maritime Transport Containers and Seaborne Trade in the Bronze and Early Iron Ages (New York 2016)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 451-455

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: A. Bernard Knapp & S. Demesticha, Mediterranean Connections: Maritime Transport Containers and Seaborne Trade in the Bronze and Early Iron Ages (New York 2016), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 451-455
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του M. Tsipopoulou, Petras, Siteia. I. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete. Excavation of Houses I.1 and I.2 (Philadelphia 2016)

Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 450-451

Schoel, I., Βιβλιοκρισία του: Μ. Tsipopoulou, Petras, Siteia. I. A Minoan Palatial Settlement in Eastern Crete. Excavation of Houses I.1 and I.2 (Philadelphia 2016), Journal of Greek Archaeology 4 (2019): 450-451
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture. A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016)

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 397-400

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture. A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016), Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 397-400

 

Βιβλιοκρισία του J. Mynářová, P. Onderka & P. Pavúk (eds), There and Back Again – The Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15-18, 2014 (Prague 2015)

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 400-404

Dickinson, O., Βιβλιοκρισία του: J. Mynářová, P. Onderka & P. Pavúk (eds), There and Back Again – The Crossroads II. Proceedings of an International Conference Held in Prague, September 15-18, 2014 (Prague 2015), Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 400-404

Βιβλιοκρισία του C. Wiersma, Building the Bronze Age: architectural and social change on the Greek mainland during Early Helladic III, Middle Helladic and Late Helladic I (Groningen 2013)

Journal of Greek Archaeology 1 (2016): 424

Dakouri-Hild, A., Βιβλιοκρισία του: C. Wiersma, Building the Bronze Age: architectural and social change on the Greek mainland during Early Helladic III, Middle Helladic and Late Helladic I (Groningen 2013), Journal of Greek Archaeology 1 (2016): 424