ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του L. P. Day, H. M. C. Dierckx, K. Flint-Hamilton, G. C. Gesell, K. T. Glowacki, N. L. Klein, D. S. Reese & L. M. Snyder, Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses. Kavousi. The results of the Excavations at Kavousi in Eastern Crete (Philadelphia 2016)

Journal of Greek Archaeology 2 (2017): 404

Schoep, I., Βιβλιοκρισία του: L. P. Day, H. M. C. Dierckx, K. Flint-Hamilton, G. C. Gesell, K. T. Glowacki, N. L. Klein, D. S. Reese & L. M. Snyder, Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses. Kavousi. The results of the Excavations at Kavousi in Eastern Crete (Philadelphia 2016), Journal of Greek Archaeology 2

Βιβλιοκρισία του D.-U. Schilardi, Koukounaries Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis (Athens 2016)

Athens University Review of Archaeology 2 (2019): 307–311

Simantoni-Bournia, E., Βιβλιοκρισία του: D.-U. Schilardi, Koukounaries Paros. The Excavations and History of a Most Ancient Aegean Acropolis (Athens 2016), Athens University Review of Archaeology 2 (2019): 307–311
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του B. Janeway, Sea Peoples of the Northern Levant? Aegean-Style Pottery from Early Iron Age Tell Tayinat [Studies in the Archaeology and History of the Levant 7] (Winona Lake 2017)

American Journal of Archaeology 123.3 (2019)

Emanuel, J.P., Βιβλιοκρισία του: Β. Janeway, Sea Peoples of the Northern Levant? Aegean-Style Pottery from Early Iron Age Tell Tayinat [Studies in the Archaeology and History of the Levant 7] (Winona Lake 2017), American Journal of Archaeology 123.3 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του A. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara, Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The Semantics of A-literate and Proto-literate Media (Seals, Potmarks, Mason’s Marks, Seal-Impressed Pottery, Ideograms and Logograms, and Related Systems) (Florence 2018)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Hirschfield, N., Βιβλιοκρισία του: Α. M. Jasink, J. Weingarten & S. Ferrara, Non-scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean and Surrounding Areas: The Semantics of A-literate and Proto-literate Media (Seals, Potmarks, Mason’s Marks, Seal-Impressed Pottery, Ideograms and Logograms, and Related Systems) (Florence 2018), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. Sarris, E. Kalogiropoulou, T. Kalayci & E. Karimali (eds), Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece [International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 20] (New York 2017)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Zafeiriadis, P., Βιβλιοκρισία του: Α. Sarris, E. Kalogiropoulou, T. Kalayci & E. Karimali (eds), Communities, Landscapes, and Interaction in Neolithic Greece [International Monographs in Prehistory, Archaeological Series 20] (New York 2017), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, W. A. Parkinson, D. J. Pullen, M. L. Galaty & P. Karkanas, Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece: In Honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018)

American Journal of Archaeology 123.4 (2019)

Kardulias, P. N., Βιβλιοκρισία του: Α. Papathanasiou, W. A. Parkinson, D. J. Pullen, M. L. Galaty & P. Karkanas, Neolithic Alepotrypa Cave in the Mani, Greece: In Honor of George Papathanassopoulos (Oxford 2018), American Journal of Archaeology 123.4 (2019)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

 

Βιβλιοκρισία του S. Samida, Die archäologische Entdeckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im öffentlichen Diskurs, 1870-1890 (Münster 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.49

Patzek, B., Βιβλιοκρισία του: S. Samida, Die archäologische Entdeckung als Medienereignis. Heinrich Schliemann und seine Ausgrabungen im öffentlichen Diskurs, 1870-1890 (Münster 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.49
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 

 

Βιβλιοκρισία του C. Paschalidis, The Mycenaean Cemetery at Achaia Clauss near Patras: People, Material Remains and Culture in Context (Oxford: 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.05.50

Papadopoulos, J. K., Βιβλιοκρισία του: C. Paschalidis, The Mycenaean Cemetery at Achaia Clauss near Patras: People, Material Remains and Culture in Context (Oxford: 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.05.50
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Βιβλιοκρισία του G. Vavouranakis, K. Kopanias & C. Kanellopoulos (eds), Popular Religion and Ritual in Prehistoric and Ancient Greece and the Eastern Mediterranean (Oxford 2018)

Bryn Mawr Classical Review 2019.08.05

Judson, C., Βιβλιοκρισία του: G. Vavouranakis, K. Kopanias & C. Kanellopoulos (eds), Popular Religion and Ritual in Prehistoric and Ancient Greece and the Eastern Mediterranean (Oxford 2018), Bryn Mawr Classical Review 2019.08.05
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ