ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του: Archaeology Meets Science: Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece: The Primary Scientific Evidence, 1997-2003

Bryn Mawr Classical Review

Cummings, C., 2010. Online review of Y. Tzedakis, H. Martlew & M.K. Jones (eds), Archaeology Meets Science: Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece: The Primary Scientific Evidence, 1997-2003 (Oxford 2008), Bryn Mawr Classical Review 2010-10-70.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία