ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του: Asine III: Supplementary Studies on the Swedish Investigations 1922-1930. Fasc. 2, Children Lost and Found: A Bioarchaeological Study of Middle Helladic Children in Asine with a Comparison to Lerna

American Journal of Archaeology

Becker, M.J., 2010. Online review of Anne Ingvarsson-Sundström, Asine III: Supplementary Studies on the Swedish Investigations 1922-1930. Fasc. 2, Children Lost and Found: A Bioarchaeological Study of Middle Helladic Children in Asine with a Comparison to Lerna (Stockholm 2008), American Journal of Archaeology 114.3 (July 2010).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα

The Mediterranean Archaeology & Archaeometry

Sarpaki, A., 2009. Review of S.M. Valamoti, An Archaeobotanical investigation of Prehistoric Diet in Greece (Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα) (Thessaloniki: University Studio Press, 2009), The Mediterranean Archaeology & Archaeometry 9.2: 135-143.

Και η απάντηση της Σ.Μ. Βαλαμώτη στη βιβλιοκρισία της Σαρπάκη: S.M. Valamoti, The Mediterranean Archaeology & Archaeometry 9.2: 144-147.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία και

Βιβλιοκρισία του: Conservation and Presentation of the Cultural and Natural Heritage of the Large Islands of the Mediterranean

The Classical Review

Christophilopoulou, A., 2010. Review of V. Karageorghis & A. Giannikouri (eds), Conservation and Presentation of the Cultural and Natural Heritage of the Large Islands of the Mediterranean. Proceedings of the International Symposium, Rhodes, 1–3 September 2005 (Athens: Ministry of Culture/A.G. Leventis Foundation, 2006), The Classical Review 60.1 (April): 266-268.