ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του: In Pursuit of Wissenschaft. Festschrift für William M. Calder III zum 75. Geburtstag

The Classical Review

Davies, M., 2009. Review of S. Heilen, R. Kirstein, R. Scott Smith, S.M. Trzaskoma, R.L. Van der Wal & M. Vorwerk (eds), In Pursuit of Wissenschaft. Festschrift für William M. Calder III zum 75. Geburtstag (Hildesheim, Zurich and New York: Georg Olms Verlag, 2008), The Classical Review (New Series) 59.2, October 2009: 617-619.

Βιβλιοκρισία του: Markiani, Amorgos: An Early Bronze Age Fortified Settlement. Overview of the 1985-1991 Investigations

Bryn Mawr Classical Review

Charlier, P., 2010. Online review of L. Marangou, C. Renfrew, C. Doumas & G. Gavalas (eds), Markiani, Amorgos: An Early Bronze Age Fortified Settlement. Overview of the 1985-1991 Investigations (Athens:  The British School at Athens, 2006), Bryn Mawr Classical Review 2010.01.32.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Testing the Hinterland: The Work of the Boeotia Survey (1989-1991) in the Southern Approaches to the City of Thespiai

American Journal of Archaeology

Pettigrew, D.K., 2010. Online review of J. Bintliff, P. Howard & A. Snodgrass, Testing the Hinterland: The Work of the Boeotia Survey (1989-1991) in the Southern Approaches to the City of Thespiai (Cambridge 2007), American Journal of Archaeology 114.1 (January).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία