ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis

Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Doyle, J., Βιβλιοκρισία του: R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28.

Βιβλιοκρισία του D. Panagiotopoulos, Mykenische Siegelpraxis: Funktion, Kontext und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben auf dem griechischen Festland und Kreta

Bryn Mawr Classical Review 2016.10.11

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Eberhard, T., Βιβλιοκρισία του: D. Panagiotopoulos, Mykenische Siegelpraxis: Funktion, Kontext und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben auf dem griechischen Festland und Kreta, Athenaia, Bd 5 (München 2014), Bryn Mawr Classical Review 2016.10.11.

Βιβλιοκρισία του E. R. Gebhard & T. E. Gregory, Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity

Bryn Mawr Classical Review 2017.03.43

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Smith, D. M., Βιβλιοκρισία του: E. R. Gebhard & T. E. Gregory, Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity, Hesperia Supplement, 48 (Princeton 2015), Bryn Mawr Classical Review 2017.03.43.

Βιβλιοκρισία του M. Tsipopoulou (ed.), Petras, Siteia: The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14–15 February 2015

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Herrero, B. L., Βιβλιοκρισία του: M. Tsipopoulou (ed.), Petras, Siteia: The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14–15 February 2015 (Aarhus 2017), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).

Βιβλιοκρισία του V. Vlachou (ed.), Pots, Workshops and Early Iron Age Society: Function and Role of Ceramics in Early Greece. Proceedings of the international symposium held at the Université libre de Bruxelles, 14-16 Novembre 2013

Bryn Mawr Classical Review 2016.12.16

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Murray, S. C., Βιβλιοκρισία του: V. Vlachou (ed.), Pots, Workshops and Early Iron Age Society: Function and Role of Ceramics in Early Greece. Proceedings of the international symposium held at the Université libre de Bruxelles, 14-16 Novembre 2013, Études d’Archéologie 8 (Bruxelles 2015), Bryn Mawr Classical Review 2016.12.16.

Βιβλιοκρισία του H. Brecoulaki, J. L. Davis & S. R. Stocker (eds), Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered

Bryn Mawr Classical Review 2016.11.09

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Chapin, A. P., Βιβλιοκρισία του: H. Brecoulaki, J. L. Davis & S. R. Stocker (eds), Mycenaean Wall Painting in Context: New Discoveries, Old Finds Reconsidered, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 72 (Athens 2015), Bryn Mawr Classical Review 2016.11.09

Βιβλιοκρισία του B.P.C. Molloy, Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and Their Neighbours

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Andreou, G. M., Βιβλιοκρισία του: B.P.C. Molloy, Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction Between Prehistoric Aegean Societies and Their Neighbours (Oxford 2016), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του A. Papathanasiou, M.P. Richards & S.C. Fox (eds), Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Nafplioti, A., Βιβλιοκρισία του: A. Papathanasiou, M.P. Richards & S.C. Fox (eds), Archaeodiet in the Greek World: Dietary Reconstruction from Stable Isotope Analysis (Princeton 2015), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του R. Frederiksen, S. Müth, P.I. Schneider & M. Schnelle (eds), Focus on Fortifications: New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Becker, M. J., Βιβλιοκρισία του: R. Frederiksen, S. Müth, P.I. Schneider & M. Schnelle (eds), Focus on Fortifications: New Research on Fortifications in the Ancient Mediterranean and the Near East (Oxford 2016), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).

Βιβλιοκρισία του G.C. Gesell & L. Preston Day (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Kotsonas, A., Βιβλιοκρισία του: G.C. Gesell & L. Preston Day (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda. Specialist Reports and Analyses (Philadelphia 2016), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).