ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του N. Vogeikoff-Brogan, J.L. Davis & V. Florou (eds), Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives

American Journal of Archaeology 121.4 (2017)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Sturgeon, M. C., Βιβλιοκρισία του: N. Vogeikoff-Brogan, J.L. Davis & V. Florou (eds), Carl W. Blegen: Personal and Archaeological Narratives (Atlanta 2015), American Journal of Archaeology 121.4 (2017).

Βιβλιοκρισία του S. W. E. Blum, Die ausgehende frühe und die beginnende mittleren Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Teil I und II

Prähistorische Zeitschrift 89.1 (2014): 209-211

Zimmermann, T., Βιβλιοκρισία του: S. W. E. Blum, Die ausgehende frühe und die beginnende mittleren Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Teil I und II (Darmstadt 2012), Prähistorische Zeitschrift 89.1 (2014): 209-211.

Βιβλιοκρισία του M. Harlow, C. Michel & M. L. Nosch (eds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology

Cambridge Archaeological Journal 26.4 (2016): 743-744

Gleba, M., Βιβλιοκρισία του: M. Harlow, C. Michel & M. L. Nosch (eds), Prehistoric, Ancient Near Eastern and Aegean Textiles and Dress: An Interdisciplinary Anthology, Ancient Textiles Series 18 (Oxford 2015), Cambridge Archaeological Journal 26.4 (2016): 743-744.

Βιβλιοκρισία του C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits: the Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual

Antiquity 91.355 (2017): 260-261

Kyriakidis, E., Βιβλιοκρισία του: C. Renfrew, O. Philaniotou, N. Brodie, G. Gavalas & M. Boyd (eds), Kavos and the Special Deposits: the Sanctuary on Keros and the Origins of Aegean Ritual (Cambridge 2016), Antiquity 91.355 (2017): 260-261.

Βιβλιοκρισία του Gournia, Vasiliki and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra, Crete. Excavations of the Wells-Houston-Cramp Expeditions 1901, 1903, 1904.

Classical Review 67.1 (2017): 313-314

Gaignerot-Driessen, F., Βιβλιοκρισία του H. Boyd Hawes, B. E. Williams, R. B. Seager, E. H. Hall, Gournia, Vasiliki and Other Prehistoric Sites on the Isthmus of Hierapetra, Crete. Excavations of the Wells-Houston-Cramp Expeditions 1901, 1903, 1904 (Philadelphia 2014, first edition 1908), Classical Review 67.1 (2017): 313-314.