ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

26 Νοεμβρίου 2023

3ο Διεθνές Συνέδρίο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας – 1η Ανακοίνωση

Μετά το ουσιαστικό πέρας της πανδημίας, το Δ.Σ. της Εταιρείας Διερεύνησης της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ) ανακοινώνει την διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στην Αθήνα, τον Νοέμβριο 2024, από κοινού με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ της Θεσσαλονίκης.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση επιστημονικών εργασιών που αφορούν την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, από τις απαρχές μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους, και η ανάδειξη των πρόσφατων πορισμάτων της διεθνούς επιστημονικής έρευνας σ’ αυτόν τον τομέα. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να προσελκύσει τη συμμετοχή Αρχαιολόγων, Ιστορικών, Μηχανικών, Χημικών, Τεχνολόγων και άλλων επιστημόνων και εκπαιδευτικών, από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Υπηρεσίες, που ασχολούνται με την έρευνα και την μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας.

Οργάνωση:
• Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ)
• Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, Θεσσαλονίκη

Συμμετοχή:
Αιτήσεις συμμετοχής στέλνονται στην Γραμματεία του Συνεδρίου συμπληρώνοντας το δελτίο συμμετοχής το οποίο επισυνάπτεται σ ́ αυτήν την ανακοίνωση. Παράκληση οι αιτήσεις να σταλούν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2024, μαζί με το αποδεικτικό καταβολής της συνδρομής στο Συνέδριο. Η συνδρομή συμμετοχής ορίζεται σε 50 Eυρώ. Οι πληρωμές κατατίθενται στον Τραπεζικό Λογαριασμό, IBAN: GR62 0160 0660 0000 0008 5153 846, στην Τράπεζα Αττικής, Δικαιούχος Αστική Εταιρεία ΕΔΑΒυΤ. Ο καταθέτης βαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζάς του. Η αναγραφή αιτιολογίας είναι απαραίτητη και πρέπει να περιλαμβάνει με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και την ένδειξη ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΒΤ. Το κόστος της εγγραφής περιλαμβάνει παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου, καθώς και το δικαίωμα παρουσίασης εργασίας που θα έχει υποβληθεί και
εγκριθεί όπως προβλέπεται πιο κάτω. Περιλαμβάνει επίσης προσφορά καφέ στα διαλείμματα, καθώς και παραλαβή τεύχους των περιλήψεων πριν την έναρξη του Συνεδρίου και Πρακτικά των άρθρων μετά την λήξη, και τα δύο σε ηλεκτρονική μορφή.

Σημαντικές ημερομηνίες:
– Αποστολή αίτησης συμμετοχής έως 20 Ιανουαρίου 2024
– Αποστολή περίληψης (μιας σελίδας περίπου) έως 29 Φεβρουαρίου 2024
– Έγκριση περιλήψεων έως 30 Μαρτίου 20024
– Αποστολή πλήρους κειμένου και οριστικής περίληψης έως 20 Ιουνίου 2024
– Τελική έγκριση άρθρων έως 20 Ιουλίου 2024

Γραμματεία του Συνεδρίου:
Οι αιτήσεις συμμετοχής, οι περιλήψεις και τα κείμενα των ανακοινώσεων, καθώς και κάθε άλλο έντυπο υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στη Γραμματεία του 3oυ Διεθνούς Συνεδρίου, στις διευθύνσεις:
edabyt.tee@gmail.com και edabyt.tee.1@gmail.com

Ιστοσελίδα ΕΔΑΒυΤ: www.edabyt.gr

Περισσότερες πληροφορίες

Call for papers

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.