Ανασκαφή στον Πετρά Σητείας

PΕικ.8

Πρωτομινωικές ΙΙ και Μεσομινωικές ΙΑ χάνδρες και ταινίες από χρυσό.

Bookmark the permalink.