ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

13 Σεπτεμβρίου 2014

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) «Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα δεχτεί μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου».

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι/ες του ιδίου τμήματος, όλων των τμημάτων που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή σχετικών αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι/ες Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μαθήματα/συναντήσεις (μία ή δύο φορές το μήνα) και β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης/μάθησης από απόσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία εγγραφής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών (http://www.rhodes.aegean.gr/tms/), ή στείλτε τα ερωτήματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Rhodes_PMS_EastArch@aegean.gr.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.