ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Οδηγίες υποβολής μελετών

1. Διαδικασία και προγραμματισμός δημοσίευσης

Αρχικός έλεγχος μελέτης

Όλα τα άρθρα αξιολογούνται από τον επικεφαλής ή άλλο μέλος της εκδοτικής ομάδας, ώστε να πιστοποιηθεί ότι η μελέτη εντάσσεται στη θεματική του περιοδικού και ακολουθεί τις οδηγίες προετοιμασίας του δοκιμίου.

Ανώνυμη αξιολόγηση

Όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα υποβάλλονται σε διπλή ανώνυμη αξιολόγηση. Αξιολογητές είναι μέλη του Αιγέα ή άλλοι ερευνητές με δημοσιευμένο έργο στο αντικείμενο της μελέτης που έχει υποβληθεί. Μόνο ο ένας από τους δύο κριτές είναι δυνατόν να ανήκει στην εκδοτική ομάδα. Σε περίπτωση συμφωνίας, η απόφαση των αξιολογητών είναι απολύτως δεσμευτική. Σε περίπτωση διχογνωμίας ο επικεφαλής ή μέλος της εκδοτικής ομάδας λειτουργεί ως τρίτος αξιολογητής.

Διορθώσεις/συμπληρώσεις

Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι θετικό, η εκδοτική ομάδα ορίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθούν οι όποιες απαραίτητες διορθώσεις ή συμπληρώσεις από τους συγγραφείς. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατόν να γίνουν εκτενείς διορθώσεις στο κείμενο, ενώ ελέγχεται και η καταλληλότητα των εικόνων για δημοσίευση.

Σελιδοποίηση

Tο διορθωμένο δοκίμιο υποβάλλεται για να σελιδοποιηθεί και να αποσταλεί ως τελικό δοκίμιο στους συγγραφείς για τελικές παρατηρήσεις. Στο στάδιο αυτό επιτρέπονται μόνο τυπογραφικές/ορθογραφικές διορθώσεις.

Ψηφιακή προδημοσίευση

Μετά και την ολοκλήρωση των τελικών διορθώσεων το άρθρο αναρτάται στην ολοκληρωμένη και τελική του μορφή στον ιστότοπο του Αιγέα, ως αρχείο PDF. Το άρθρο θεωρείται δημοσιευμένο και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφική τεκμηρίωση άλλων μελετών.

Τελική έντυπη δημοσίευση

Τα άρθρα συγκεντρώνονται σε ετήσιο τόμο και –χωρίς καμία αλλαγή ή τροποποίηση– δημοσιεύονται στην τελική τους, έντυπη, μορφή.

Σημείωση

Οι εργασίες δημοσίευσης των μελετών που υποβάλλονται ακολουθούν απόλυτη χρονική προτεραιότητα για κάθε στάδιο εργασιών της κάθε μελέτης.

 

2. Προετοιμασία δοκιμίων

Η προετοιμασία της μελέτης και η υποβολή της γίνονται αποκλειστικά ψηφιακά.

3. Κείμενο

Το κείμενο υποβάλλεται στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά. Η έκτασή του πρέπει να είναι περίπου 10.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας. Συντομότερες συμβολές είναι απολύτως δεκτές. Συμβολές σημαντικά εκτενέστερες του παραπάνω ορίου θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την εκδοτική ομάδα. Το κυρίως κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη 100–250 λέξεων και στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, καθώς και από 5-10 λέξεις-κλειδιά. Σε περίπτωση αδυναμίας των συγγραφέων, την μετάφραση της περίληψης αναλαμβάνει η εκδοτική ομάδα.

Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε PC με με λειτουργικό πρόγραμμα Windows είτε σε Apple και Mac OS, σε Microsoft Word ή στον επεξεργαστή κειμένου του Οpen Office και αποθηκευμένο σε αρχείο μορφής Word Document (με κατάληξη .doc ή .docx). Πρέπει να χρησιμοποιείται ευρέως διαδεδομένη γραμματοσειρά Unicode (π.χ. Arial, Athena, Calibri, Cambria, Courier, Gentium, KadmosU, Lucida Grande, Times New Roman, Verdana) και να αποφεύγονται οι υπόλοιπες γραμματοσειρές, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα του κειμένου από όλα τα μέλη της εκδοτικής ομάδας. Οι συγγραφείς παρακαλούνται, αν είναι δυνατόν, να υποβάλλουν και αρχείο PDF ώστε να διατηρούνται ειδικοί χαρακτήρες (π.χ. του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου σε μεταγραφές κειμένων αρχαίων γλωσσών).

Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά μεγέθους 12 points (pt), μονό διάστιχο, στοιχισμένο αριστερά. Μεταξύ παραγράφων αφήνεται μία κενή γραμμή πατώντας Enter και όχι με εντολή μορφοποίησης παραγράφου. Δεν πρέπει να τοποθετούνται εσοχές στην πρώτη γραμμή της παραγράφου. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να αποφεύγονται οι εντολές μορφοποίησης του κειμένου.

Τίτλοι:

Ο τίτλος του άρθρου γράφεται με έντονα γράμματα και υπογραμμίζεται. Οι τίτλοι κεφαλαίων γράφονται με έντονα γράμματα. Οι τίτλοι υποκεφαλαίων με πλάγια:

Τίτλος

Κεφάλαιο

Υποκεφάλαιο

Υποσημειώσεις:

Οι υποσημειώσεις επιτρέπονται είτε για βιβλιογραφικές παραπομπές (βλ. παρακάτω αναλυτικές οδηγίες παράθεσης βιβλιογραφίας), είτε για σχόλια σύντομα και απολύτως απαραίτητα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο κυρίως κείμενο.

Οι ευχαριστίες τοποθετούνται ως πρώτη υποσημείωση στον τίτλο της μελέτης, με ιδιαίτερη σήμανση αστερίσκου αντί αρίθμησης.

Ορθογραφία:

Σε ζητήματα ορθογραφίας και γενικά χρήσης της γλώσσας οι συγγραφείς ακολουθούν τη γραμματική και το συντακτικό της τυπικής νεοελληνικής δημοτικής γλώσσας συμπεριλαμβανομένων και λέξεων, εκφράσεων και ιδίως όρων που έχουν καθιερωθεί σε λογιότερη μορφή. Στα αγγλικά κείμενα οι συγγραφείς μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικές ορθογραφίες (π.χ. βρετανική, αμερικανική, αυστραλιανή), αρκεί να είναι συνεπείς στη χρήση τους. Π.χ. για την αμερικανική ορθογραφία το περιοδικό Hesperia συστήνει το Chicago Manual of Style, (τελευταία έκδοση), University of Chicago Press.

Μολονότι το προσωπικό ύφος γραφής είναι απολύτως σεβαστό, τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα με τρόπο σαφή και αντιληπτό από την πλειονότητα των ενδιαφερομένων αναγνωστών. Π.χ. εξειδικευμένοι όροι ή εκφράσεις συγκεκριμένων επιστημολογικών υποδειγμάτων ή επιστημονικών εξειδικεύσεων θα πρέπει να επεξηγούνται.
Σε περίπτωση που το κείμενο είναι γραμμένο σε άλλη γλώσσα από τη μητρική γλώσσα των συγγραφέων, τότε είναι ευθύνη των τελευταίων να ελεγχθεί από αναγνώστη με την αντίστοιχη μητρική γλώσσα. Η εκδοτική ομάδα έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες για γλωσσικές διορθώσεις και κυρίως ελέγχει το τελικό δοκίμιο. Ο εκάστοτε γλωσσικός επιμελητής πρέπει να αναφέρεται στις ευχαριστίες.

Τα ελληνικά κύρια ονόματα, συμπεριλαμβανομένων και των τοπωνυμίων μεταγράφονται στα Αγγλικά σύμφωνα με τις οδηγίες της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου, χωρίς όμως σημεία μακρότητας στα φωνήεντα:
Π.χ. Αγία Τριάδα – Agia Triada (και όχι Haghia Triadha), Μακρύγιαλος – Makrygialos (και όχι Makriyalos).
Προτιμώνται επίσης οι κοινά αποδεκτές απόδοσεις τοπωνυμίων και ονομάτων προσώπων στην Ελληνική ή Αγγλική αντίστοιχα. Π.χ. Λονδίνο και όχι Λόντον ή London, Athens κι όχι Athena ή Athina ή Athenae, Thebes και όχι Theva ή Theba (σε αγγλικά κείμενα).

Πρόσωπα ή συγγραφείς της αρχαιότητας σε αγγλικά κείμενα γράφονται σύμφωνα με τους κανόνες των εκδόσεων Loeb του Harvard University Press. Π.χ. Plato και όχι Platon, Herodotus και όχι Herodotos.

Για θέσεις όπου έχουν βρεθεί πινακίδες γραμμικής γραφής χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες συντομογραφίες:
H[agia]T[riada], KN[ossos], KH[ania], PH[aistos], PY[los], MY[cenae], TI[ryns] MI[dea], A[yios]V[asileios], EL[eusis], KREUS[is], TH[ebes], GLA, ORCH[omenos], MED[eon], DI[mini] ,VO[los].

 

4. Βιβλιογραφία

Οι παραπομπές ακολουθούν το «σύστημα Harvard» αλλά τοποθετούνται στις υποσημειώσεις, ενώ ο κατάλογος βιβλιογραφίας παρατίθεται στο τέλος του κειμένου. Οι παραπομπές έχουν την εξής μορφή:

Παραπομπές σε υποσημείωση:

Γράφετε το συγγραφέα και το έτος δημοσίευσης. Το όνομα του συγγραφέα γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς εξαίρεση και ασχέτως αν το έργο στo οποίο παραπέμπετε είναι στα Ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα η οποία δεν γράφεται με λατινικό αλφάβητο (π.χ. γλώσσες με κυριλλικό αλφάβητο). Μη χρησιμοποιείτε κόμμα:
5 Tsountas 1898.

Ο συγγραφέας αναγράφεται στην υποσημείωση ακόμη και όταν αναφέρεται στο κυρίως κείμενο. Σε αυτήν την περίπτωση τα ελληνικά ονόματα αναγράφονται με εληνικούς χαρακτήρες στα ελληνικά κείμενα, αλλά στην υποσημείωση αναγράφονται πάλι με λατινικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε άνω κάτω τελεία ανάμεσα στο έτος δημοσίευσης και στη σελίδα/σελίδες:

O Renfrew11 αναφέρει …
11 Renfrew 1972: 47-49

Ο Ντούμας5 υποστηρίζει …
5 Doumas 1977: 79

Γράφετε πολλαπλές παραπομπές σε αλφαβητική σειρά κατά συγγραφέα και χρησιμοποιείτε άνω τελεία για να τις διαχωρίσετε στα Ελληνικά κείμενα και semicolon στα Αγγλικά:

43 Alexiou 2002˙ Hallager 1988.
Ή
43 Alexiou 2002; Hallager 1988.

Εξαίρεση μπορεί να γίνει σε ζητήματα ιστορίας της έρευνας ή χρονικής διαδοχής ανασκαφικών εργασιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να τοποθετηθούν οι παραπομπές σύμφωνα με το έτος έκδοσης των έργων και όχι με βάση το όνομα του συγγραφέα:

The excavations at Mycenae15
15 Schliemann 1878˙ Mylonas 1972

Μην επαναλαμβάνετε το όνομα του συγγραφέα σε συνεχόμενη παραπομπή άλλης δημοσίευσής του:
Hood 1971: 60˙ 1978: 30-35, 92-98.

Χρησιμοποιήστε a, b, c κτλ., όταν έχετε διαφορετικές δημοσιεύσεις του ίδιου συγγραφέα, οι οποίες έχουν εκδοθεί την ίδια χρονιά:
21 Hallager 1988a˙ 1988b˙ 1988c

Για δύο συγγραφείς χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το σύμβολο & (ampersand):
33 Soles & Davaras 1996: 200.

Χρησιμοποιήστε την ένδειξη et al. για περισσότερους από δύο συγγραφείς ή επιμελητές:
46 Cadogan et al. 1993: 23

Όταν χρησιμοποιείτε έργο σε δεύτερη έκδοση ή σε μετάφραση αναγράφετε το έτος της συγκεκριμένης έκδοσης ή της μετάφρασης και κατόπιν το έτος της αρχικής ή πρωτότυπης έκδοσης σε τετράγωνες αγκύλες:
16 Pendlebury 1963 [1939]: 35-38.

Μη χρησιμοποιείτε κόμμα όταν η εικόνα ή τα αντικείμενα που αριθμείτε βρίσκονται στην ίδια σελίδα όπου κάνετε την παραπομπή:
39 Coldstream & Huxley 1972: 134 pl. 35 nos. 54 & 55.

Οι αρχαίοι συγγραφείς αναγράφονται μόνο στην υποσημείωση, ενώ δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα αναγράφονται συντομογραφικά το όνομα του συγγραφέα και ο τίτλος του έργου και στη συνέχεια ο αριθμός βιβλίου, κεφαλαίου, παραγράφου, στίχου ή ό,τι από τα στοιχεία αυτά είναι κατάλληλο κατά περίπτωση. Για τους Έλληνες συγγραφείς σε ελληνικά κείμενα χρησιμοποιήστε τις συντομογραφίες του λεξικού του Δημητράκου. Για τους Έλληνες συγγραφείς σε αγγλικά κείμενα ακολουθείστε την τελευταία έκδοση του Oxford Classical Dictionary. Για τους Λατίνους συγγραφείς ακολουθήστε το Oxford Latin Dictionary. Αποφεύγετε τη ρωμαϊκή αρίθμηση:
54 Hom., Od. 2.4 (ή Ομ., Οδ. 2.4 για ελληνικά κείμενα); Cic., Phil. 2.20.

Οι παραπομπές σε corpora επιγραφών (π.χ. IGSEG), πινακίδων γραμμικών γραφών (COMIKGORILAKT5PON IVPTTTITHEMY, κτλ.) και σφραγίδων (CMS) αναγράφονται επίσης συντομογραφικά και μόνο στην υποσημείωση. Αποφεύγετε τη ρωμαϊκή αρίθμηση:
29 CMS 5 suppl. 1A 137˙ IG 12.5 (1), no. 444.

Σημείωση:
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται συντομογραφίες όπως ό.π., ibid. eadem, idem κλπ.

Κατάλογος βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου:

Το όνομα του συγγραφέα αναγράφεται υποχρεωτικά με λατινικούς χαρακτήρες. Στις περιπτώσεις όπου ο τίτλος της βιβλιογραφίας είναι στα Ελληνικά ή άλλη γλώσσα που δε χρησιμοποιεί το λατινικό (π.χ. κυριλλικό) αλφάβητο, το επώνυμο του συγγραφέα γράφεται αρχικά με λατινικούς χαρακτήρες μέσα σε τετράγωνες αγκύλες. Στη συνέχεια αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ονόματός του στη γλώσσα και το αλφάβητο της δημοσίευσης. Για τη μεταγραφή ακολουθείται η συνηθέστερη και πλέον αναγνωρίσιμη μεταγραφή για κάθε συγγραφέα, π.χ. Χαμηλάκης –Hamilakis, αλλιώς ακολουθούνται οι κανόνες της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου, χωρίς όμως σημεία μακρότητας επάνω στα φωνήεντα: π.χ. Μυλωνάς – Mylonas. Ο υπόλοιπος τίτλος γράφεται στη γλώσσα και το αλφάβητο της αρχικής δημοσίευσης:

Βιβλία:

Evans, A.J. 1921. The palace of Minos: a comparative account of the successive stages of the early Cretan civilization as illustrated by the discoveries at Knossos, Volume 1, London.

Blegen, C.W. & M. Rawson 1966. The palace of Nestor at Pylos in western Messenia, volume 1: The buildings and their contents (2 vols), Princeton.

[Mylonas] Μυλωνάς, Γ. 1973. Ο Ταφικός Κύκλος Β΄ των Μυκηνών(Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 73), Αθήνα.

Εκδόσεις με επιμελητές:

Εφόσον παραπέμπετε σε ολόκληρη την έκδοση, χρησιμοποιήστε ed. και eds για αγγλικές εκδόσεις ή επιμ. για ελληνικές εκδόσεις ή τις αντίστοιχες συντομογραφίες για εκδόσεις σε άλλες γλώσσες (για μεμονωμένες συμβολές σε εκδόσεις με επιμελητές δείτε τη χρήση ed./eds παρακάτω):

[Karetsou] Καρέτσου, Α. (επιμ.) 2000. Κρήτη – Αίγυπτος. Πολιτισμικοί δεσμοί τριών χιλιετιών (Mελέτες), Αθήνα.
Appadurai, A. (ed.) 1986. The social life of things: commodities in cultural perspective, Cambridge.

Βιβλίο σε δεύτερη, τρίτη κλπ έκδοση:

Tο έτος πρώτης έκδοσης αναφέρεται μέσα σε τετράγωνες αγκύλες, π.χ.

Pendlebury, J.D.S. 1963 [1939]. The archaeology of Crete: an introduction, New York.

Μεταφράσεις:

Οι μεταφράσεις κατά το δυνατόν αποφεύγονται. Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να αναφέρεται το έτος πρώτης έκδοσης στην αρχική γλώσσα μέσα σε τετράγωνες αγκύλες και ο μεταφραστής σε παρένθεση. Π.χ.

Foucault, M. 1978 [1976]. The history of sexuality, volume I: an introduction (Translated by R. Hurley), New York.

Άρθρα:

Schoep, I. 2002. ‘Social and political organisation on Crete in the Proto-Palatial Period’, JMA 15.1: 101-132.
Caskey, J.L. 1958. ‘Excavations at Lerna, 1957’, Hesperia 27: 125–144.

Συμμετοχές σε βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων:

Χρησιμοποιείτε ed./eds για αγγλικές εκδόσεις ή επιμ. για ελληνικές εκδόσεις ή τις αντίστοιχες συντομογραφίες για εκδόσεις σε άλλες γλώσσες:

Popham, M.R. 2004. ‘An east Cretan Late Minoan IA vase at Knossos’, in G. Cadogan, E. Hatzaki & A. Vasilakis (eds), Knossos: palace, city, state. Proceedings of the conference in Ηerakleion organised by the BSA and the 23rd Ephoria of Prehistoric and Classical Antiquities of Herakleion, in November 2000, for the centenary of Sir Arthur Evans’s excavations at Knossos (BSA Studies 12), London: 253–256.

Belli, P. 1999. ‘The ‘Early Hypogaeum’ at Knossos: some hints for future investigations’, in P.P. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur & W.-D. Niemeier (eds), Meletemata: Studies in Aegean archaeology presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th Year (Aegaeum 20), Liège & Austin: 28–32.

[Tzachili] Τζαχίλη, Ι. 2000. “Αιγυπτιακές και μινωικές ενδυμασίες: πολιτισμικές διαφορές και συμπληρωματικότητα”, στο Α. Καρέτσου (επιμ.), Κρήτη – Αίγυπτος. Πολιτισμικοί δεσμοί τριών χιλιετιών(Μελέτες), Αθήνα: 71–77.

Βιβλιοκρισίες:

Momigliano, N. 2000. Review of J.A. MacGillivray, Knossos: pottery groups of the Old Palace period (London 1999), The Classical Review 50: 230–232.

Διδακτορικές Διατριβές:

Van de Moortel, A. 1998. The transition from the Protopalatial to the Neopalatial society in south-central Crete: a ceramic perspective, Ph.D. Thesis, Bryn Mawr College.

Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις:

Galanakis, Y. 2010. ‘The new Aegean world gallery in the redeveloped Ashmolean Museum’, http://www.aegeussociety.org/excavations_research/the-new-aegean-world-gallery-in-the-redeveloped-ashmolean-museum/, επίσκεψη 15-1-2011.

Σημειώσεις:

Στη βιβλιογραφία στο τέλος του κειμένου δεν πρέπει να αναφέρονται έργα της κλασικής ή μεσαιωνικής γραμματείας (π.χ. Παυσανίας, Θουκυδίδης κλπ). Αυτά αναφέρονται συντομογραφικά μόνο εντός του κυρίως κειμένου (βλ. παραπάνω).

Στους τίτλους βιβλιογραφίας στο τέλος του κειμένου πρέπει να αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς και οι επιμελητές ονομαστικά, ανεξαρτήτως του αριθμού τους. Η συντομογραφία et al.χρησιμοποιείται μόνο στις υποσημειώσεις του κυρίως κειμένου.

Για τις συντομογραφίες των περιοδικών ή των σειρών (π.χ. Studies in Mediterranean Archaeology, σειρά συνεδρίων Σουηδικού Ινστιτούτου Αθήνας ή Ρώμης) ακολουθήστε τις οδηγίες του American Journal of Archaeology, με εξαίρεση τα ελληνικά περιοδικά, για τα οποία χρησιμοποιούνται οι συνήθεις συντομογραφίες π.χ. ΠΑΕ και όχι PraktΑΔ και όχι ArchDelt.

 

5. Εικόνες

Καταρχήν οι συγγραφείς είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των πιθανών πνευματικών δικαιωμάτων αναπαραγωγής και δημοσίευσης των εικόνων των μελετών τους.

Γίνονται δεκτές και έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, ωστόσο η έγχρωμη εκτύπωσή τους εξαρτάται από τον εκάστοτε προϋπολογισμό δαπανών του κάθε τόμου του περιοδικού. Στην προδημοσίευση των άρθρων στον ιστότοπο του Αιγέα τοποθετούνται οι έγχρωμες εικόνες.

Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστον 13 εκ.μ. × 18 εκ.μ. (7’’ × 5’’) και ανάλυση 350 dpi και να είναι αποθηκευμένες ως αρχεία TIFF.

Τα γραμμικά σχέδια πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστον 13 εκ.μ × 18 εκ.μ. (7’’ × 5’’) και ανάλυση 1200 dpi και να είναι αποθηκευμένα ως αρχεία TIFF. Για εναλλακτικούς τύπους αρχείων (π.χ. ανυσματικά σχέδια EPS), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εκδοτική ομάδα.

6. Πίνακες

Οι πίνακες υποβάλλονται αποκλειστικά σε αρχείο μορφής υπολογιστικού φύλλου (Microsoft Excel ή αντίστοιχο του Open Office) με κατάληξη .xls ή .xlsx  Θα πρέπει να έχουν όσο γίνεται λιγότερες εντολές μορφοποίησης.

 

7. Υποβολή δοκιμίου

Tα δοκίμια (κείμενο και εικόνες) αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση aegeanstudies@aegeussociety.org ή σε κάποιο μέλος της εκδοτικής ομάδας.

Οι συγγραφείς παραδίδουν τα εξής αρχεία: Κυρίως κείμενο, λεζάντες εικόνων, βιβλιογραφία και περίληψη ως εξής: authorname_txt.doc, authorname_capt.doc[x], authorname_biblio.doc[x], authorname_abst.doc[x]. Oι εικόνες υποβάλλονται ως ιδιαίτερα αρχεία (π.χ. authorname_fig_1.tif[f] και σε καμμία περίπτωση ενσωματωμένες σε κείμενο ή σε παρουσίαση Powerpoint (βλ. παραπάνω λεπτομερείς οδηγίες).

 

8. Υποβολή βιβλιοκρισιών

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να υποβάλουν βιβλιοκρισία μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή Βιβλιοκρισιών.

 

9. Οδηγίες προς τους συγγραφείς σε PDF αρχείο

Λήψη αρχείου  (.pdf 564 KB)