ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

CALL FOR PAPERS

Nostoi II – Traveling in the Eastern Mediterranean Sea + Inland Routes from the Early Bronze to the End of the Early Iron Age

Ηράκλειο, 14-17 Ιανουαρίου 2021

Προθεσμία: 30 ΑΠΡΙΛIΟΥ 2020

The Conference focuses on the region of the Eastern Mediterranean, which includes the area from the south of Corfu to the East, and on a time spanning from the 4th Millennium to the 6th century BC. Travelling, networks and contacts in the ancient Eastern Mediterranean has been the subject of many past conferences, essays and studies, being considered as the decisive factor which promoted cultural interaction and distribution of goods and ideas in the region throughout antiquity.

Healing Places in the Ancient and Medieval World

Πράγα, 22-25 Σεπτεμβρίου 2020

Προθεσμία: 15 Μαρτίου 2020

This symposium, the sixth in the series of collaborations, aims to bring together scholars of different disciplines and specialisations who are interested in the formation and evolution of places or spaces for healing in the prehistoric, ancient and mediaeval worlds, their relations with the religious and rational spheres and also how we are able to identify them today from the archaeological, osteological and textual record. We welcome a wide spectrum of papers presenting different perspectives incl. an interdisciplinary approach, as well as case studies.

4th CAA-GR 2020, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology

Αθήνα, 1-2 Οκτωβρίου 2020

Προθεσμία: 10 ΑΠΡΙΛIΟΥ 2020

The 4th CAA-GR conference ‘Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Greece’ will be held at N.C.S.R. “Demokritos” on 1st and 2nd October 2020. It will be jointly organized by the Institute of Nanoscience and Nanotechnology and the Institute of Informatics and Telecommunications The focus of this year’s conference will be on ‘Big Data in Archaeology’. In the framework of the conference a one-day workshop on ‘Management and evaluation of Big Data‘ will be organized.

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 33η Συνάντηση

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 5-7 Μαρτίου 2020

Προθεσμία: 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2020

Όπως έχει εξαγγελθεί, στην 33η Αρχαιολογική Συνάντηση θα παρουσιαστεί το αρχαιολογικό/ανασκαφικό έργο της διετίας (2018-19), ενώ πέρσι η Συνάντηση είχε  συγκεκριμένο θέμα (Χωροταξία και πολεοδομία. Δημόσια και ιδιωτική αρχιτεκτονική). Θεματική θα είναι η Συνάντηση και του χρόνου, με θέμα  που θα σας ανακοινωθεί εγκαίρως. Με τα παραπάνω δεδομένα, σας γνωρίζουμε ότι η ετήσια 33η Συνάντησή μας για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 Μαρτίου ως το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020.

Education VIA Culture: An International Conference on the applications of Cultural Heritage in Education

Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 26-28 Ιουνίου 2020

Προθεσμία: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2020

The majority of Heritage and Education conferences focus on how people can learn about Heritage and Heritage protection through educational (formal or non-formal) procedures. In our understanding, the best way to create awareness about Cultural Heritage is not just to focus on education about Heritage but to make heritage part of the educational process.

Cities on Volcanoes 11

Ελλάδα, Ηράκλειο, 23-27 Μαΐου 2020

Προθεσμία: 25 ΙΑΝΟΥΑΡIΟΥ 2020

The hosting National and Kapodistrian University of Athens in collaboration with the Natural History Museum of Crete of the University of Crete invites the international scientific community and authorities that are involved in managing risks and hazards in volcanically active areas to participate in the Cities on Volcanoes 11 Conference to be held in Heraklion, Crete from May 23th until May 27th, 2020. The title of the meeting will be ‘Volcanoes and Society: environment, health and hazards’. It will be focused on multidisciplinary monitoring volcanic environments in the vicinity of cities and highly touristic areas. At the same time, the ability to recognize the hazards and their impact on people, emergency management by civil protection authorities, community education, case studies and risk mitigation to reduce the impacts of volcanism and its effects on society will undoubtedly be discussed.

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας: Το άυλο μέσα από το υλικό: θρησκεία, μαγεία, ιδεολογία και πρακτικές

Ελλάδα, Ιωάννινα, 8-10 Μαΐου

Προθεσμία: 31 Δεκεμβρίου 2019

Το θέμα του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φοιτητών Αρχαιολογίας είναι «Το άυλο μέσα από το υλικό: θρησκεία, μαγεία, ιδεολογία, πρακτικές». Απομακρυσμένοι από οποιαδήποτε θρησκευτική προκατάληψη, σκοπός του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή ιδεών και η αλληλεπίδραση των φοιτητών και των ενδιαφερόντων τους. Όμως, ακόμη πιο σημαντική είναι η παροχή ώθησης σε νέους να παρουσιάσουν πτυχές της επιστήμης που όλοι καλούμαστε να υπηρετήσουμε, επικουρούμενη και από άλλα ερευνητικά πεδία. Οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν εργασίες για οποιονδήποτε λαό, οποιαδήποτε χρονική περίοδο, οποιαδήποτε θρησκεία, οποιουδήποτε γεωγραφικού προσδιορισμού.