ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας καλωσορίζουμε στις Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες!

Σκοπός των Αιγαιακών Βιβλιοκρισιών είναι η ενημέρωση, προώθηση και κριτική αξιολόγηση δημοσιεύσεων με γνωστικό αντικείμενο την αιγαιακή και κυπριακή προϊστορική αρχαιολογία, καθώς και σχετιζόμενα προς αυτές ερευνητικά πεδία (π.χ. περιβαλλοντική αρχαιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ). Οι βιβλιοκρισίες πραγματοποιούνται από τα μέλη και τους φίλους του Αιγέα, κατόπιν συνεννόησης με την Επιτροπή Βιβλιοκρισιών της Εταιρείας.

Συγκεκριμένοι περιορισμοί ως προς την επιλογή βιβλίων δεν υπάρχουν, παρόλα αυτά η Επιτροπή είναι αυτή που αξιολογεί κατά πόσον οι θεματικές ενός έργου είναι συμβατές με τα γενικότερα ενδιαφέροντα της Εταιρείας. Γίνονται δεκτά κείμενα είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά (ή και στις δύο γλώσσες), τα οποία σε ένα πρώτο στάδιο θα δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον επίσημο δικτυακό τόπο του Αιγέα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί και έντυπη έκδοση τους, ως μέρος του περιοδικού Αιγαιακές Σπουδές.

Τα μέλη και οι φίλοι του Αιγέα, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν βιβλιοκρισία στην Επιτροπή Βιβλιοκρισιών, μπορούν να επικοινωνήσουν με μέλος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Βιβλιοκρισιών του Αιγέα

Τατιάνα Θεοδωροπούλου (tatheod [at] hotmail.com)

Colin Macdonald (colin.f.macdonald [at] gmail.com)

Αναστασία Χριστοφιλοπούλου (ac380 [at] cam.ac.uk)

E-mail: aegeanbookreviews@aegeussociety.org