ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Αιγαιακές Σπουδές δέχονται μελέτες που αναδεικνύουν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και καινοτόμες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων με στόχο τη διαφώτιση, εξήγηση ή/και κατανόηση της Προϊστορίας και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στο Αιγαίο και τις γειτονικές του περιοχές. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι οι διεπιστημονικές συμβολές, καθώς και οι μελέτες ανάδειξης και διαχείρισης της προϊστορικής κληρονομιάς. Τμήμα των Αιγαιακών Σπουδών αποτελούν οι Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες.

Γίνονται δεκτά κείμενα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Όλες οι μελέτες υποβάλλονται σε ανώνυμη αξιολόγηση. Αρχικά, δημοσιεύονται ηλεκτρονικά στον επίσημο δικτυακό τόπο του Αιγέα και, μαζί με τις βιβλιοκρισίες, σε ετήσια έντυπη έκδοση στις Αιγαιακές Σπουδές.

Ιδρυτική ομάδα:

Ιωάννα Γαλανάκη
Τατιάνα Θεοδωροπούλου
Νεκτάριος Καραδήμας
Έλενα Μαραγκουδάκη
Εύη Μαργαρίτη
Ιωάννα Μουτάφη
Καλλιόπη Σαρρή
Αναστασία Χριστοφιλοπούλου

Εκδοτική ομάδα Αιγαιακών Σπουδών:

Γιώργος Βαβουρανάκης
Michael Boyd
Εύη Μαργαρίτη

Επιτροπή Αιγαιακών Βιβλιοκρισιών:

Τατιάνα Θεοδωροπούλου
Colin F. Macdonald
Αναστασία Χριστοφιλοπούλου

 

© Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας