ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Sabine Beckmann

Independent researcher (PhD in Prehistoric Archaeology), Kroustas Forest Historical Landscape Park (Kroustas/Crete)