ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Γιώργος Καζάτζης

Διδάκτωρ Ζωορχαιολογίας, Εφορία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής