ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Ιωάννης Σουκάντος

Υποψήφιος Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας(ΙΑΚΑ Βόλου) – Αρχαιολόγος / ΕΦΑ Λέσβου αρχαιολογικού χώρου Πολιόχνης