ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος
Βάνα Ορφανού

Βάνα Ορφανού

ERC μεταδιδακτορική ερευνήτρια, The Fall of 1200 BC, School of Archaeology, UCD, Dublin

Mediterranean archaeologist and archaeological scientist with extending interests in education, outreach and mentoring.