ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΤΑΙΡΟΙ & ΜΕΛΗ

Μέλος

Έλλη Τσαϊρη

Εκαιδευτικός, Απόφοιτη του τμήματος Σπουδές στον Εκκληνικό Πολιτισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ειδικότητα αρχαιολογία-ιστορία-τέχνη), Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Ελληνικές Σπουδές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου