ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2008

Holztüren an mykenischen Kammergräbern (Ξύλινες θύρες θαλαμωτών τάφων)

Athenische Mitteilungen 123 (2008) [2009]: 97-150.

To σφράγισμα του στομίου των θαλαμωτών τάφων μετά από μια μυκηναϊκή κηδεία γινόταν ως επί το πλείστον με το χτίσιμο της ξερολιθιάς και σπανιότερα με τη χρήση μιας λίθινης θύρας. H παραπάνω φράση μεγάλωσε γενιές αρχαιολόγων, ώστε όταν σκάβουμε έναν θαλαμωτό τάφο να είμαστε σίγουροι εκ των προτέρων για το τί περίπου θα συναντήσουμε στην είσοδο.

Die Keramik der ionischen Inseln zwischen stilistischer Abhängigkeit und regionaler Selbständigkeit in der Zeit der Dunklen Jahrhunderte (Μορφολογική εξάρτηση και τοπική αυτοτέλεια της κεραμικής των Ιόνιων Νησιών την περίοδο των Σκοτεινών Αιώνων)

Athenische Mitteilungen 123 (2008) [2009]: 151-175.

H οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των Ιόνιων Νησιών ήταν πάντα στενά συνδεδεμένη με την Ηπειρωτική Ελλάδα. Στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Γεωμετρική Εποχή κυρίως μεσσήνιοι έμποροι διοχέτευαν τα προϊόντα τους στην περιοχή και με αφετηρία την Κεφαλονιά κυριαρχούσαν στην αγορά των Ιόνιων Νησιών, τη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο και την Ιθάκη.

The Role of the Religious Sector in the Economy of Late Bronze Age Mycenaean Greece

Oxford

The Role of the Religious Sector in the Economy of Late Bronze Age Mycenaean Greece There is a great deal of evidence within the Linear B tablets that the administrations of the Mycenaean palaces took an interest in the religious aspect of their communities. Many tablets record the offerings that the palace sent to various deities and their shrines, and it is clear that there were numerous religious festivals in which the communities of the Mycenaean palaces, presumably with the wanax at their head, took part. However, the exact nature of the relationship between the palace and the religious sector is more difficult to discern, and has recently become a matter for debate among some Mycenologists.

Funeral Rites, Rituals and Ceremonies from Prehistory to Antiquity. Proceedings of the International Workshop “Troas and its Neighbours”

Κωνσταντινούπολη

Funeral Rites, Rituals and Ceremonies from Prehistory to Antiquity. Proceedings of the International Workshop “Troas and its Neighbours” This book constitutes a thoroughly refereed International Workshop held in Çanakkale in 2006 and organised by two universities conjointly on funeral rites, rituals and ceremonies from Prehistory to Antiquity. The book covers a time span from mostly Bronze Age to Classical periods and examines some of the archaeological evidence while presenting and discussing individual sites on funeral practices. Scholars of history and archaeology from different countries, contribute to this volume by providing examples not only from the Troas region itself but also from neighbouring and more distant lands. Recent excavations and field surveys in the Troas and its neighbours provide additional information about the details of our ancestors’ response to the universal inevitable reality: the death.

The Aegean Bronze Age in relation to the Wider European Context. Papers from a session at the eleventh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Cork, 5-11 September 2005

Oxford

The Aegean Bronze Age in relation to the Wider European Context. Papers from a session at the eleventh Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Cork, 5-11 September 2005

With the exception of Gullög Nordquist’s and Michael Wedde’s contributions, the articles in this volume derive from a session held at the eleventh annual meeting of the European Association of Archaeologists in Cork, September, 2005. The title of the session was Aegean Archaeology in the Wider European Context. The papers centred around questions concerning direct contacts and specific influences, cultural interaction between the Mycenaean world and the rest of Europe, and the role of Aegean material in discussions and interpretations of material found elsewhere.

A Singular Antiquity- Archaeology and Hellenic Identity in Twentieth-Century Greece

Αθήνα

A Singular Antiquity- Archaeology and Hellenic Identity in Twentieth-Century Greece Στον συλλογικό τόμο δημοσιεύεται μεγάλο μέρος των εργασιών του συνεδρίου με τίτλο «Αρχαιολογία, Αρχαιότητα και Ελληνικότητα στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα» που πραγματοποιήθηκε στο Κτήριο της Οδού Πειραιώς τον Ιανουάριο του 2007. Ο τόμος «A Singular Antiquity» συγκεντρώνει – για πρώτη φορά σε τέτοιο διεπιστημονικό εύρος – εργασίες αρχαιολόγων, ιστορικών, ανθρωπολόγων, και ιστορικών της λογοτεχνίας, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής. Κοινός στόχος όλων είναι η διακρίβωση των διαδικασιών μέσω των οποίων η αρχαιολογία εξελίχθηκε σε παράγοντα πνευματικής καλλιέργειας, αλλά και πρωταγωνιστή στη συζήτηση περί ελληνικής κουλτούρας, πολιτισμικής κληρονομιάς και εθνικής ταυτότητας.

Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, τόμος 40-41

Αθήνα

Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών, τόμος 40-41 Τα Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών (ΑΑΑ) πρωτοεκδόθηκαν το 1968 από τον αείμνηστο καθ. Σπ. Μαρινάτο. Σήμερα εκδίδονται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα περισσότερα άρθρα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, και συνοδεύονται από εκτεταμένη περίληψη στα αγγλικά. Πέντε από τα άρθρα του τελευταίου τόμου αναφέρονται στους προϊστορικούς χρόνους.

1o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Πρακτικά Συνεδρίου 9-11 Νοεμβρίου 2006 (2 τόμοι)

Θεσσαλονίκη

1o Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας. Πρακτικά Συνεδρίου 9-11 Νοεμβρίου 2006 (2 τόμοι)

Το δίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει τα πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας & Πολιτισμού της Θεσσαλίας, που διοργανώθηκε στη Λάρισα το 2006. Ο πρώτος τόμος εστιάζει στην περίοδο από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ ο δεύτερος τόμος στους βυζαντινούς και σύγχρονους χρόνους.

Der frühbronzezeitliche Schmuckhortfund von Kap Kolonna. Ägina und die Ägäis im Goldzeitalter des 3. Jahrtausends v. Chr.

Wien

Der frühbronzezeitliche Schmuckhortfund von Kap Kolonna. Ägina und die Ägäis im Goldzeitalter des 3. Jahrtausends v. Chr.

The jewellery hoard excavated under the floor of an Early Bronze Age house-unit in the prehistoric settlement of Cape Kolonna/Aigina represents in many ways an exceptional collection still unique in the central Aegean of the late third millenium B.C. The material consists of precious metals (gold, silver) and several nonmetallic valuable objects (carnalian, rock-crystal, frit) and belongs to a secondary hoard of pins, pendants and beads, partly bent for the deposit context (pins).

Aegean Metallurgy in the Bronze Age. Proceedings of an International Symposium held at the University of Crete, Rethymnon, Greece, on November 19-21, 2004

Αθήνα

Aegean Metallurgy in the Bronze Age. Proceedings of an International Symposium held at the University of Crete, Rethymnon, Greece, on November 19-21, 2004 The jigsaw puzzle of the metallurgy and metalworking of the Aegean is slowly being completed. It is being filled in by new finds, new methods, and analyses that point to new possibilities. The pieces of the puzzle are still difficult to assemble: our knowledge is frequently fragmented, both geographically and chronologically.

Ακρωτήρι Θήρας. Τριάντα χρόνια έρευνας (1967-1997). Επιστημονική συνάντηση 19-20 Δεκεμβρίου 1997

Αθήνα

Ακρωτήρι Θήρας. Τριάντα χρόνια έρευνας (1967-1997). Επιστημονική συνάντηση 19-20 Δεκεμβρίου 1997 Το βιβλίο αποτελεί δημοσίευση των πρακτικών του συνεδρίου Ακρωτήρι Θήρας. Τριάντα χρόνια έρευνας (1967-1997), που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 19-20 Δεκεμβρίου 1997. Τα άρθρα διαχωρίζονται σε επτά ενότητες: Παραγωγή και συστήματα μέτρησης, διατροφή, αποθήκευση αγαθών, τέχνη, ιδεολογία, εξωτερικές σχέσεις, σύγχρονη τεχνολογία.

Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών. Λιβαδειά 9-12 Σεπτεμβρίου 2000 (2 τόμοι)

Αθήνα

Επετηρίς της Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών. Δ΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών. Λιβαδειά 9-12 Σεπτεμβρίου 2000 (2 τόμοι) Τα πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βοιωτικών Μελετών, που διοργανώθηκε στη Λιβαδειά στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2000, παρουσιάζονται σε δύο τόμους των 2.000 περίπου σελίδων. Ο πρώτος τόμος αναφέρεται στην αρχαιολογία και την ιστορική τοπογραφία της Βοιωτίας, ενώ ο δεύτερος στη φιλολογία, ιστορία και λαογραφία. Τα άρθρα είναι γραμμένα σε πολλές γλώσσες. Δέκα άρθρα του πρώτου τόμου είναι προϊστορικού ενδιαφέροντος, τα περισσότερα εκ των οποίων εστιάζουν στο Καδμείο.

Διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στον Wilhelm Dörpfeld. Πρακτικά συνεδρίου. Λευκάδα 6-11 Αυγούστου 2006

Πάτρα

Διεθνές συνέδριο αφιερωμένο στον Wilhelm Dörpfeld. Πρακτικά συνεδρίου. Λευκάδα 6-11 Αυγούστου 2006

Πρόκειται για τον τόμο των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου προς τιμήν του Wilhelm Dörpfeld (1853-1940), που έλαβε χώρα στην Λευκάδα στα πλαίσια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης στις 6-11 Αυγούστου 2006. Οι 26 ανακοινώσεις (γραμμένες στα ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά) είναι διαμοιρασμένες σε 2 μεγάλες ενότητες: Η ζωή και το έργο του Wilhelm Dörpfeld και Ομηρική Ιθάκη. Στον τόμο περιλαμβάνεται, επίσης, η πρώτη ανακοίνωση της αποκαλύψεως μυκηναϊκού θολωτού τάφου στην Λευκάδα (Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση: Ο μυκηναϊκός θολωτός τάφος στον Αγ. Νικήτα Λευκάδας).