ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 56 (2009): 68-73

Χωρίς περίληψη

Μυκήνες

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 56 (2009): 29-32

Χωρίς περίληψη

Σκάλα Ωρωπού

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 56 (2009): 26-28

Χωρίς περίληψη

Μαραθών. Τσέπι

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 56 (2009): 11-13

Χωρίς περίληψη

Sea-level rise trends in the Attico–Cycladic region (Aegean Sea) during the last 5000 years

Geomorphology 107:1-2 (June 2009): 10-17.

Sea-level change during the last 18,000 years is a combination of eustatic, isostatic and tectonic contributions. In an effort to minimize the tectonic contributions, our study of sea-level changes in the Aegean Sea within historical times is focused on the aseismic Attico-Cycladic geotectonic zone.

Kein König im Palast. Heterodoxe Überlegungen zur politischen und sozialen Ordnung in der mykenischen Zeit (No King in the Palace. Heterodox Observations on the Political and Social Order in the Mycenaean Era)

Historische Zeitschrift 288.2 (2009): 281-346.

This article contributes to the question how sound the wide-spread scientific opinion is founded that the Mycenaean ‘palace states’ were ruled by kings. The starting point is a surprising observation made some years ago that conclusive proof for monarchic representation is missing.