ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2009

Sea-level rise trends in the Attico–Cycladic region (Aegean Sea) during the last 5000 years

Geomorphology 107:1-2 (June 2009): 10-17.

Sea-level change during the last 18,000 years is a combination of eustatic, isostatic and tectonic contributions. In an effort to minimize the tectonic contributions, our study of sea-level changes in the Aegean Sea within historical times is focused on the aseismic Attico-Cycladic geotectonic zone.

Kein König im Palast. Heterodoxe Überlegungen zur politischen und sozialen Ordnung in der mykenischen Zeit (No King in the Palace. Heterodox Observations on the Political and Social Order in the Mycenaean Era)

Historische Zeitschrift 288.2 (2009): 281-346.

This article contributes to the question how sound the wide-spread scientific opinion is founded that the Mycenaean ‘palace states’ were ruled by kings. The starting point is a surprising observation made some years ago that conclusive proof for monarchic representation is missing.

Linear A du and Cypriot su: a case of diachronic acrophony?

Kadmos 47 (2009): 57-66.

It has long been known that at least some ideograms of Linear A, and consequently their Linear B counterparts, were designed by acrophonic abbreviation. The most cited example is that of sign AB30, which represents not only the commodity ‘figs’ but also the phonetic value of ni, from the later attested Cretan gloss nikuleon.

A New Reading of PK ZB 21

Kadmos 47 (2009): 55-56.

PK Zb 21 is an inscribed pithos-rim fragment found in 1990 in a MM IIIB-LM IA destruction layer in Building 7 at Palaikastro, and published by Jan Driessen in 1991. The four signs are clearly inscribed, but Driessen noted the unusual shape of the first sign, and suggested that it could be a ligature of AB 13 and AB 40 (in the numbering-system advocated in the GORILA volumes).

Discussion de termes linéaires A et B

Kadmos 47 (2009): 50-54.

Dans la tombe à tholos sur la colline de la Képhala (v. ill.), au Nord de Knossos, on trouve deux signes linéaires A qui se lisent a-pi, incisés sur un bloc du jambage sud de l’entrée (‘stomion’) qui donne accès à la chambre funéraire.

Νεες θέσεις μυκηναϊκών νεκροταφείων στη νότια Ρόδο

Αρχαιολογική Εφημερίς 148 (2009): 223-274.

Αδιαμφισβήτητα, η περιφέρεια του ΝΑ Αιγαίου είχε τον δικό της ξεχωριστό ρόλο στη μυκηναϊκή επέκταση προς τούς εμπορικούς σταθμούς της ΝΑ Μεσογείου. Οι Μυκηναΐοι χρησιμοποίησαν την περιοχή αυτή ως έναν ενδιάμεσο σταθμό στον θαλάσσιο δρόμο προς την Κύπρο και την ακτή της Συρίας-Παλαιστίνης. Η Ρόδος, ιδιαιτέρως, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της γειτνίασής της με τα εμπορικά λιμάνια της μικρασιατικής ακτής προσέλκυσε από νωρίς το ενδιαφέρον των μυκηναϊκών κέντρων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

A “new” hippopotamus tusk from Mycenae

Αρχαιολογική Εφημερίς 148 (2009): 85-95.

Systematic research over the past 25 years has revealed that hippopotamus ivory was used in the Aegean from pre-palatial times until the late Mycenaean period. In addition to finished objects made from this material, parts of tusks have been recovered at Knossos, Thebes and Mycenae.