ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2009

Time’s Up! Dating the Minoan Eruption of Santorini. Acts of the Minoan Eruption Chronology Workshop, Sandbjerg November 2007 initiated by Jan Heinemeier and Walter L. Friedrich

Athens 2009

Time’s Up! Dating the Minoan Eruption of Santorini. Acts of the Minoan Eruption Chronology Workshop, Sandbjerg November 2007 initiated by Jan Heinemeier and Walter L. Friedrich Πρόκειται για μια συλλογή 21 άρθρων από το συνέδριο Minoan Eruption Chronology, που έλαβε χώρα στο Sandbjerg (Δανία) τον Νοέμβριο του 2007. Το βιβλίο παρουσιάζει νέα δεδομένα για την ονομαζόμενη «Μινωική» έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (Σαντορίνη). Άξια μνείας είναι τα λόγια του εκδότη: “Should archaeologists stop quibbling about details of chronological arguments which belonged to the past, and simply discuss the chronological and historical implications of the new date?”

New Directions in the Skeletal Biology of Greece

Princeton, N.J. 2009

New Directions in the Skeletal Biology of Greece The papers in this book reflect current studies being conducted in the field of bioarchaeology in Greece. The authors present material ranging in date from the Palaeolithic to modern times. Biological anthropologists working in the Mediterranean region can draw on a wealth of archaeological and documentary evidence to inform their hypotheses. This book shows how scientific approaches to the past are shedding new light on previously insoluble questions. In addition to presenting a number of case studies, the editors provide a synthetic survey of the subject.

Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2, 2006. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Βόλος 16.3 – 19.3.2006. Τόμος Ι: Θεσσαλία. Τόμος ΙΙ: Στερεά Ελλάδα

Βόλος 2009

Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2, 2006. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Βόλος 16.3 – 19.3.2006. Τόμος Ι: Θεσσαλία. Τόμος ΙΙ: Στερεά Ελλάδα

Πρόκειται για τα πρακτικά του συνεδρίου με τίτλο Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που έλαβε χώρα στο Βόλο τον Μάρτιο του 2006. Οι δύο ογκωδέστατοι τόμοι περιλαμβάνουν 85 άρθρα, που αφορούν την περίοδο από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τους Οθωμανικούς χρόνους. Ο πρώτος τόμος είναι αφιερωμένος στη Θεσσαλία (53 άρθρα), ενώ ο δεύτερος τόμος εστιάζει στην Στερεά Ελλάδα (32 άρθρα).

Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 20ου αιώνα

Ηράκλειο 2009

Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 20ου αιώνα Από τον 19ο αιώνα και τις ανακαλύψεις των Ε. Σλήμαν, X. Τσούντα, Ά. Έβανς και των άλλων πρωτεργατών, οι πολιτισμοί που αναπτύχθηκαν την Εποχή του Χαλκού στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο τροφοδοτούν σταθερά ένα διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. To πέρασμα στον 21ο αιώνα μπορεί να γίνει η αφορμή για έναν ποιοτικό απολογισμό της κατάστασης της αιγαιακής προϊστορικής έρευνας;

The British Consular Service in the Aegean and the Collection of Antiquities for the British Museum

Farnham 2009

The British Consular Service in the Aegean and the Collection of Antiquities for the British Museum The book tells the story of how the British consular service in the Aegean, in the years of the British protectorate of the Ionian Islands (1815-1864) became an agency for the retrieval, excavation and collection of antiquities eventually destined for the British Museum. Exploring the historical, political and diplomatic circumstances that allowed the consular service to develop from a chartered company into a state run institution under the direction of the Foreign Office, it provides a unique perspective on the intersection of state policy, private ambition, and the collecting of antiquities.

Thesprotia Expedition I. Towards a Regional History

Helsinki 2009

Thesprotia Expedition I. Towards a Regional History This volume originates in the Thesprotian colloquium that was organised in June 2006 in Athens by the Finnish Institute at Athens and the 8th Ephorate for Prehistoric and Classical Antiquities. As several of the papers given at the colloquium already have been published elsewhere, this volume includes less than half of the original papers. Instead new chapters written by members of the Thesprotia Expedition or by other colleagues working in the region have been added.