ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2009

Βιβλιοκρισία του: Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale. Recherches franco-helléniques dirigées par la Société archéologique d’Athènes et l’École française d’Athènes (1986-2001)

Bryn Mawr Classical Review

Papadopoulos, J.K., 2009. Online review of H. Koukouli-Chyssanthaki, R. Treuil, L. Lespez & D. Malamidou, Dikili Tash, village préhistorique de Macédoine orientale. Recherches franco-helléniques dirigées par la Société archéologique d’Athènes et l’École française d’Athènes (1986-2001) (Athènes 2008), Bryn Mawr Classical Review 2009.03.32.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία