ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2009

Βιβλιοκρισία του: La Troade: un paysage et son héritage littéraire. Les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence

Bryn Mawr Classical Review

Primo, A., 2009. Online review of A. Trachsel, La Troade: un paysage et son héritage littéraire. Les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence (Basel 2007), Bryn Mawr Classical Review 2009.05.02.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Geometrische Keramik. Deutschland, Bd. 85. Berlin, Antikenmuseum ehemals Antiquarium, Bd. 10. Corpus Vasorum Antiquorum

Bryn Mawr Classical Review

Moore, M.B., 2009. Online review of C. Dehl-von Kaenel, Geometrische Keramik. Deutschland, Bd. 85. Berlin, Antikenmuseum ehemals Antiquarium, Bd. 10. Corpus Vasorum Antiquorum (München 2009), Bryn Mawr Classical Review 2009.09.49.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Anatolian Interfaces: Hittites, Greeks and Their Neighbours: Proceedings of an International Conference on Cross-cultural Interaction, September 17-19, 2004, Emory University, Atlanta, GA

Bryn Mawr Classical Review

Burke, B., 2009. Online review of B.J. Collins, M.R. Bachvarova & I. Rutherford (eds), Anatolian Interfaces: Hittites, Greeks and Their Neighbours: Proceedings of an International Conference on Cross-cultural Interaction, September 17-19, 2004, Emory University, Atlanta, GA. (Oxford 2008), Bryn Mawr Classical Review 2009.12.14.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα

The Mediterranean Archaeology & Archaeometry

Sarpaki, A., 2009. Review of S.M. Valamoti, An Archaeobotanical investigation of Prehistoric Diet in Greece (Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα) (Thessaloniki: University Studio Press, 2009), The Mediterranean Archaeology & Archaeometry 9.2: 135-143.

Και η απάντηση της Σ.Μ. Βαλαμώτη στη βιβλιοκρισία της Σαρπάκη: S.M. Valamoti, The Mediterranean Archaeology & Archaeometry 9.2: 144-147.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία και