ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2009

Βιβλιοκρισία του: Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia: The Ilıpınar Excavations. Vol. 3, with Contributions on Hacılartepe and Menteşe

American Journal of Archaeology

Matthews, R., 2009. Review of J. Roodenberg & S. Alpaslan Roodenberg (eds), Life and Death in a Prehistoric Settlement in Northwest Anatolia: The Ilıpınar Excavations. Vol. 3, with Contributions on Hacılartepe and Menteşe (Leiden 2008), American Journal of Archaeology 113.2 (April): 289.