ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2010

Γλας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 57 (2010): 41-43

Χωρίς περίληψη

Μυκήνες

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 57 (2010): 15-19

Χωρίς περίληψη

Σκάλα Ωρωπού

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 57 (2010): 13-15

Χωρίς περίληψη

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 57 (2010): 56-58

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 57 (2010): 44-46

Χωρίς περίληψη

Let’s start from (a) scratch: new ways of looking at vessels’ function

Archeologia LXI (2010) [2012]: 7-14

Διαβάστε το άρθρο

The article discusses various types of use-wear that can be observed on Mycenaean tableware. It is demonstrated that careful analysis and interpretation of such traces can provide new insights into the vessels' function. Material presented here derives from two sites. Lefkandi and Tsoungiza, and provides evidence for at least three types of abrasion on vessels’ surfaces.