ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2010

Βιβλιοκρισία του: Contrôle économique et administration à l’époque des palais mycéniens (fin du IIe millénaire av. J.-C.)

Bryn Mawr Classical Review

Nakassis, D., 2010. Online review of F. Rougemont, Contrôle économique et administration à l’époque des palais mycéniens (fin du IIe millénaire av. J.-C.) (Athènes: École française d’Athènes, 2009), Bryn Mawr Classical Review 2010.09.14.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Archaeology Meets Science: Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece: The Primary Scientific Evidence, 1997-2003

Bryn Mawr Classical Review

Cummings, C., 2010. Online review of Y. Tzedakis, H. Martlew & M.K. Jones (eds), Archaeology Meets Science: Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece: The Primary Scientific Evidence, 1997-2003 (Oxford: Oxbow Books, 2008), Bryn Mawr Classical Review 2010-10-70.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: The LM III Cemetery at Tourloti, Siteia. The ‘Xanthoudidis Master’ and the Octopus Style in East Crete

Προ-ιστορήματα

Μερούσης, Ν., 2010. Βιβλιοκρισία του: C. Paschalidis, The LM III Cemetery at Tourloti, Siteia. The ‘Xanthoudidis Master’and the Octopus Style in East Crete (Oxford 2009), Προ-ιστορήματα 3 (Ιούνιος) 2010.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία