ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2010

Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age

Austin 2010

Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age Ever since Sir Arthur Evans first excavated at the site of the Palace at Knossos in the early twentieth century, scholars and visitors have been drawn to the architecture of Bronze Age Crete. Much of the attraction comes from the geographical and historical uniqueness of the island. Equidistant from Europe, the Middle East, and Africa, Minoan Crete is on the shifting conceptual border between East and West and chronologically suspended between history and prehistory. In this culturally dynamic context, architecture provided more than physical shelter; it embodied meaning. Architecture was a medium through which Minoans constructed their notions of social, ethnic, and historical identity: the buildings tell us about how the Minoans saw themselves, and how they wanted to be seen by others.

Orchomenos IV. Orchomenos in der mittleren Bronzezeit

Munich 2010

Orchomenos IV. Orchomenos in der mittleren Bronzezeit Το βιβλίο παρουσιάζει το τμήμα εκείνο της προϊστορίας του Βοιωτικού Ορχομενού που - παρά την πρώιμη αναγνώριση της σημασίας του - παρέμενε μέχρι σήμερα αδημοσίευτο. Σε ένα εισαγωγικό μέρος του τόμου παρουσιάζεται η μέχρι τώρα έρευνα στον οικισμό και στο φυσικό του περιβάλλον, τον Κωπαϊδικό χώρο, όπου η σταδιακή εκμετάλλευση των φυσικών πόρων δημιούργησε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το σχεδιασμό των μεγάλων αποστραγγιστικών έργων της μυκηναϊκής εποχής.

Εισαγωγή στη γεωαρχαιολογία

Αθήνα 2010

Εισαγωγή στη γεωαρχαιολογία "Μιας και η αρχαιολογία βρίσκει όλα τα βασικά δεδοµένα της µε την ανασκαφή, κάθε αρχαιολογικό πρόβληµα ξεκινά ως πρόβληµα της γεωαρχαιολογίας". H ρήση αυτή του διάσημου αρχαιολόγου C. Renfrew φανερώνει τη σημασία ενός επιστημονικού κλάδου που ξεκίνησε μεν τυπικά πριν από τριάντα πέντε χρόνια περίπου, αλλά παραμένει ακόμη νεωτερισμός για πολλές αρχαιολογικές ανασκαφές.