ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2011

Changes and evolution in funerary and non-funerary rituals during the Protopalatial period in the Mesara plain (Crete). The evidence from Kamilari and from the other tholos tombs

Rivista di Archeologia 35 (2011) [2012]: 97-110

Διαβάστε το άρθρο

This paper points at a deeper understanding of the funerary contexts of the Mesara plain in the Protopalatial period, focusing first on the chronology of the tholos tombs in use in this period, and then on their functions.

The Sea Peoples, from cuneiform tablets to carbon dating

PLOS ONE (June 8, 2011)

Διαβάστε το άρθρο

Here, we report a stratified radiocarbon-based archaeology with anchor points in ancient epigraphic-literary sources, Hittite-Levantine-Egyptian kings and astronomical observations to precisely date the Sea People event. By confronting historical and science-based archaeology, we establish an absolute age range of 1192–1190 BC for terminal destructions and cultural collapse in the northern Levant.

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 44

Χωρίς περίληψη

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 41-43

Χωρίς περίληψη

Ακρωτήρι Θήρας

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 36-38

Χωρίς περίληψη

Καστρί Σύρου

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 32-33

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τάς

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 31-32

Χωρίς περίληψη

Μυκήνες

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 18-21

Χωρίς περίληψη

Σκάλα Ωρωπού

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 58 (2011): 14-17

Χωρίς περίληψη

Fish and the Mediterranean: the nourishing sea

Ancient West and East 10 (2011): 1-9

Historians of the Mediterranean economy have generally been dismissive of the role of the fish trade both as an important source of vital food and as a financial benefit to communities which dealt on any scale with fishing, fish-farming and fish preservation for food.

‘Transculturalism’ as a model for examining migration to Cyprus and Philistia at the end of the Bronze Age

Ancient West and East 10 (2011): 267-280

Διαβάστε το άρθρο

The ethnic identity of the Philistines and their relationship to Greece, Cyprus, Anatolia and the Sea Peoples continues to be a very lively and interesting area of scholarly debate. This contribution reviews recent work on general categories of cultural interaction with regard to the eastern Mediterranean including colonisation, migration and cultural diffusion.