ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2011

Fish and the Mediterranean: the nourishing sea

Ancient West and East 10 (2011): 1-9

Historians of the Mediterranean economy have generally been dismissive of the role of the fish trade both as an important source of vital food and as a financial benefit to communities which dealt on any scale with fishing, fish-farming and fish preservation for food.

‘Transculturalism’ as a model for examining migration to Cyprus and Philistia at the end of the Bronze Age

Ancient West and East 10 (2011): 267-280

Διαβάστε το άρθρο

The ethnic identity of the Philistines and their relationship to Greece, Cyprus, Anatolia and the Sea Peoples continues to be a very lively and interesting area of scholarly debate. This contribution reviews recent work on general categories of cultural interaction with regard to the eastern Mediterranean including colonisation, migration and cultural diffusion.

Gifts to the goddess. A gold ring from Mylopotamos, Rethymnon

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 126 (2011) [2014]: 1-27

Η σφενδόνη χρυσού σφραγιστικού δακτυλιδιού αποκαλύφθηκε κατά την ανασκαφή σημαντικού θολωτού τάφου, κοντά στο Πέραμα Μυλοποτάμου, ο οποίος χρονολογείται από την YM IIIA1 περίοδο έως την αρχή της YM IIIΒ.

An unusual vase in the National Archaeological Museum, Athens

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 124.2009 [2011]: 1-18

Το 2001 μαζί με άλλα αρχαία αντικείμενα περιήλθε στην κατοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου ένας πήλινος κέρνος που καταγράφηκε στα ευρετήρια του Μουσείου με αρ. ευρ. 29273.

Transferts techniques en Méditerranée orientale. L’exemple de la fabrication des vases de pierre à l’âge du Bronze

Syria 88 (2011): 207-224

With a study involving tribological analysis in the laboratory, experimental tests and observations at different scales of stone vases’ samples from Crete, Levant and Egypt, we have identified the existence of technological transfers between different centers of Eastern Mediterranean, such as tubular drilling.

Serraglio, Eleona, and Langada Archaeological Project (SELAP): Report on the results of the 2009 and 2010 seasons

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVII (2009) [2011], 1233-1252

The Late Bronze Age (LBA) settlement of the “Serraglio”, situated in the centre of the modern town of Kos, had a prominent role in the cultural interface which included the main islands of the Dodecanese and the SW coast of Anatolia.

I Lavori del 2008-2009 ad Haghia Triada

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVII (2009) [2011], 979-1086

“Riscavare lo scavato” significa anche essere incalzati da una serie progressiva di interrogativi, che, quando si pensa di essere giunti alla meta della pubblicazione definitiva, riportano a galla la precarietà del palinsesto ereditato ed inducono ad ulteriori micro-indagini.

Progetto Festòs. Ricognizioni archeologiche di superficie: Le campagne 2007-2009

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVII (2009) [2011], 935-978

L’esigenza di ampliare la conoscenza dell’abitato di Festòs attraverso l’indagine, in senso diacronico, delle forme di occupazione e dello sviluppo urbano, ha indotto la Scuola Archeologica Italiana di Atene ad avviare, nell’estate del 2007, una synergasia italo-greca nella consapevolezza che solo un reciproco scambio di informazioni e una stretta ed efficace collaborazione scientifica con la locale eforia potessero consentire uno studio sistematico di Festòs e della regione circostante.

Progetto Kannià: Rapporto preliminare sullo Studio della Villa Minoica

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente LXXXVII (2009) [2011], 927-933

La Villa minoica di Kannià, presso Mitropolis, appena ad W dell'area urbana di Gortyna, venne portata alla luce negli anni Cinquanta. Un breve scavo di emergenza, condotto dalla Ephoria nel novembre del 1957, aveva permesso a S. Alexiou di rintracciare i resti di un vano di culto in cui erano presenti delle statuette fittili del tipo detto delle “dee dalle braccia alzate”.