ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2011

Άγονη Γραμμή. Ένα αρχαιολογικό ταξίδι στο Καστελλόριζο, στη Σύμη, στη Χάλκη, στην Τήλο και τη Νίσυρο

Aθήνα 2011

Άγονη Γραμμή. Ένα αρχαιολογικό ταξίδι στο Καστελλόριζο, στη Σύμη, στη Χάλκη, στην Τήλο και τη Νίσυρο Άγονη Γραμμή είναι η ονομασία σειράς αρχαιολογικών εκθέσεων που διοργανώνει το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στους χώρους του σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Περιλαμβάνει κυρίως όλα τα απομακρυσμένα, δυσπρόσιτα, μικρά ή μεσαίου μεγέθους νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους.

Μυκηναϊκή Ηλεία: Πολιτική και Πολιτιστική Εξέλιξη, Εθνολογικά Δεδομένα και Προβλήματα (2 τόμοι)

Αθήνα

Μυκηναϊκή Ηλεία: Πολιτική και Πολιτιστική Εξέλιξη, Εθνολογικά Δεδομένα και Προβλήματα (2 τόμοι) Το βιβλίο, το οποίο βασίζεται στην εκπονηθείσα διατριβή του συγγραφέα με τίτλο «Μυκηναϊκή Ηλεία: Πολιτική και Πολιτιστική Εξέλιξη-Εθνολογικά Δεδομένα και Προβλήματα», αποσκοπεί στην ανασύσταση του υλικού πολιτισμού και της κοινωνίας της Ηλείας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

The individual and the state in Mycenaean Greece

Bulletin of the Institute of Classical Studies 54:1 (June 2011): 19-28.

Understanding of Mycenaean palatial administration has moved from a monolithic view of the palace as having total control over the economy of a given state, to a binary model that imagines a non-palatial sector of the state economy alongside the palatial.

Classical Spies: American Archaeologists with the OSS in World War II Greece

Ann Arbor

Classical Spies: American Archaeologists with the OSS in World War II Greece Classical Spies is the first insiders' account of the operations of the American intelligence service in World War II Greece. Initiated by archaeologists in Greece and the eastern Mediterranean, the network drew on scholars' personal contacts and knowledge of languages and terrain. While modern readers might think Indiana Jones is just a fantasy character, Classical Spies discloses events where even Indy would feel at home: burying Athenian dig records in an Egyptian tomb, activating prep-school connections to establish spies code-named Vulture and Chickadee, and organizing parachute drops.

The ”Dark Ages” Revisited. Acts of an international symposium in memory of William D.E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007 (2 volumes)

Βόλος

The ”Dark Ages” Revisited. Acts of an international symposium in memory of William D.E. Coulson, University of Thessaly, Volos, 14-17 June 2007 (2 volumes) More than fifteen years ago, W.D.E. Coulson published a paper titled The Greek Dark Ages. A review of the evidence and suggestions for future research (Athens 1990). There, he posed a series of questions related to some of the major research problems regarding the Greek "Dark Ages" which he deemed, in a wider sense, as the period spanning roughly 1125-700 B.C.

Το Νεολιθικό Διρό. Σπήλαιο Αλεπότρυπα

Αθήνα

Το Νεολιθικό Διρό. Σπήλαιο Αλεπότρυπα H παρούσα έκδοση, πλούσια εικονογραφημένη με φωτογραφικό και σχεδιαστικό υλικό, παρουσιάζει εκατόν ογδόντα έξι αντιπροσωπευτικά αντικείμενα από το ανασκαφικό έργο στο Σπήλαιο Αλεπότρυπα του Διρού Μάνης. Ο τόμος περιλαμβάνει αναλυτική εισαγωγή, όπου προβάλλεται μια διαφορετική οπτική γωνία για τις ιδιομορφίες και το χαρακτήρα του Νεολιθικού Πολιτισμού στην Ελλάδα, στις τελευταίες φάσεις του οποίου, δηλαδή τη Νεότερη και Τελική Νεολιθική εποχή, τοποθετείται και η χρήση του Σπηλαίου Αλεπότρυπα.

Materiality and Social Practice: Transformative Capacities of Intercultural Encounters

Oxford

Materiality and Social Practice: Transformative Capacities of Intercultural Encounters 'Materiality and Social Practice' investigates the transformative potential arising from the interplay between material forms, social practices and intercultural relations. Such a focus necessitates an approach that takes a transcultural perspective as a fundamental methodology and, then a broader understanding of the inter-relationship between humans and objects.

Counting threads. Saffron in Aegean Bronze Age writing and society

Oxford Journal of Archaeology 30:4 (November 2011): 369-391.

Τhe ideogram for saffron has long been recognized on the Linear B tablets from Knossos. Close examination of this corpus allows a distinction in content to be made between the LM II–LM IIIA1 tablets of the Room of the Chariot Tablets and the later LM IIIA1–2 tablets from the North Entrance Passage.

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 22, 2008

Θεσσαλονίκη

Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 22, 2008 Η σειρά των πρακτικών του Αρχαιολογικού 'Εργου στη Μακεδονία και στη Θράκη έφθασε αισίως στον εικοστό δεύτερο τόμο της, με έναν επιπλέον εικοστό τρίτο τόμο που εκδόθηκε εμβόλιμα ως επετειακός με αφορμή την εικοσαετία της συνάντησης, αποτελώντας έναν τόμο συνθετικών μελετών για τους κατ' επανάληψη ανασκαμμένους αρχαιολογικούς χώρους. Στις σελίδες του παρόντος τόμου καταγράφονται οι ανασκαφικές και ερευνητικές δραστηριότητες στον βορειοελλαδικό χώρο του έτους 2008. Πλούσιος για άλλη μία χρονιά ο αμητός των ευρημάτων αποκαλύπτει το εύρος των δυνατοτήτων και των εκπλήξεων που μας επιφυλάσσουν ακόμη η μακεδονική και θρακική γη, η έρευνα των οποίων βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Thesprotia Expedition II. Environment and Settlement Patterns

Helsinki

Thesprotia Expedition II. Environment and Settlement Patterns The Thesprotia Expedition was scheduled originally in 2003 to last for five years. With additional funding from the Academy of Finland, field work was continued for another two years, thus covering a total of seven years. The last field season and archive study season was conducted in 2010 and the focus of the project is now directed towards studying the remaining categories of finds and publishing the results of the project.

Exotica in the Prehistoric Mediterranean

Oxford & Oakville

Exotica in the Prehistoric Mediterranean Exotica in archaeology are usually identified as any foreign as opposed to indigenous materials and products. The presence of exotica can map movements of people and help recognise exchange networks by linking human societies with sometimes distant places.