ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2011

Βιβλιοκρισία του: Eastern Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 89 (2011): 317-320

Privitera, S., 2011. Βιβλιοκρισία του: V. Kassianidou & G. Parasavvas (eds), Eastern Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. A Conference in honor of James D. Muhly, Nicosia, 10th-11th October 2009 (Oxford 2012), Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 89 (2011): 317-320.

Βιβλιοκρισία του: Archaeologies of Cult: Essays on Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell

Revue Archéologique

Gaignerot-Driessen, F., 2011. Review of Anna Lucia D’Agata and Aleydis Van de Moortel (eds), Archaeologies of Cult: Essays on Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell [Hesperia Supplement 42] (Princeton 2009), Revue Archéologique 52:2 (2011): 361-363.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία (HTML version)

Βιβλιοκρισία του: Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertumer-Neuvorlage. Bd.1: Forschungsgeschichte, keramische Funde der Schichten VII bis IX, Nadeln, Gewichte und durchlochte Tongeräte

Archeologia

Maliszewski, D., 2011. Review of M. Wemhoff, D. Hertel & A. Hänsel (eds), Heinrich Schliemanns Sammlung Trojanischer Altertumer-Neuvorlage. Bd.1: Forschungsgeschichte, keramische Funde der Schichten VII bis IX, Nadeln, Gewichte und durchlochte Tongeräte (Berlin 2008), Archeologia LX (2009): 145-147.

Βιβλιοκρισία του: Death Management and Virtual Pursuits: A Virtual Reconstruction of the Minoan Cemetery at Phourni, Archanes

American Journal of Archaeology

Miller Bonney, E., 2011. Online review of C. Papadopoulos, Death Management and Virtual Pursuits: A Virtual Reconstruction of the Minoan Cemetery at Phourni, Archanes (Oxford 2010), American Journal of Archaeology 115.4 (October).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία