ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2011

Βιβλιοκρισία του: Tree-Rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm

American Journal of Archaeology 115.3 (July)

Höflmayer, F., 2011. Online review of S.W. Manning & M. J. Bruce (eds), Tree-Rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm (Oxford 2009), American Journal of Archaeology 115.3 (July).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: The Representation of Monkeys in the Art and Thought of Mediterranean Cultures: A New Perspective on Ancient Primates

Journal of Ancient Egyptian Interconnections

Wilkinson, R.H. & Schon, R., 2011. Review of C. Greenlaw, The Representation of Monkeys in the Art and Thought of Mediterranean Cultures: A New Perspective on Ancient Primates (Oxford 2011). Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.2 (May 2011): 28-30.