ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2011

Βιβλιοκρισία του: Sparta and Laconia: From Prehistory to Pre-modern

Bryn Mawr Classical Review

Foschia, L., 2011. Online review of W.G. Cavanagh, C. Gallou & M. Georgiadis (eds), Sparta and Laconia: From Prehistory to Pre-modern. Proceedings of the Conference held in Sparta, organised by the British School at Athens, the University of Nottingham, the 5th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities and the 5th Ephoreia of Byzantine Antiquities 17–20 March 2005 (London 2009), Bryn

Βιβλιοκρισία του: Archaeology Meets Science: Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece: The Primary Scientific Evidence, 1997-2003

Bryn Mawr Classical Review

Cummings, C., 2010. Online review of Y. Tzedakis, H. Martlew & M.K. Jones (eds), Archaeology Meets Science: Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece: The Primary Scientific Evidence, 1997-2003 (Oxford 2008), Bryn Mawr Classical Review 2010-10-70.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία