ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2011

Βιβλιοκρισία του: Tree-rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm

Journal of Ancient Egyptian Interconnections

Creasman, P.P. & Bannister, B., 2011. Review of S.W. Manning & M.J. Bruce (eds), Tree-rings, Kings, and Old World Archaeology and Environment: Papers Presented in Honor of Peter Ian Kuniholm (Oxford 2009), Journal of Ancient Egyptian Interconnections 3.1: 5-6.