ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2012

Βιβλιοκρισία του: The Greek-Swedish excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970–1987 and 2001. Volume IV. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements

Antiquity

Hamilakis, Y., 2012. Review of Erik Hallager & Birgitta P. Hallager (eds), The Greek-Swedish excavations at the Agia Aikaterini Square, Kastelli, Khania 1970–1987 and 2001. Volume IV. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 settlements  (Stockholm 2011), Antiquity 86:334 (2012): 1240-1241.

Βιβλιοκρισία του: Mochlos IIC: Period IV, the Mycenaean Settlement and Cemetery: the Human Remains and Other Finds

Bryn Mawr Classical Review

Girella, L., 2012. Review of Soles, J.S. & Costis Davaras (eds), Mochlos IIC: Period IV, the Mycenaean Settlement and Cemetery: the Human Remains and Other Finds [Prehistory monographs 32] (Philadelphia 2011), Bryn Mawr Classical Review 2012.10.46

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία