ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2012

Cyprus. An Island Culture. Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period

Oxford/Oakville 2012

Cyprus. An Island Culture. Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period This volume presents the proceedings of the 9th annual conference in Postgraduate Cypriot Archaeology (POCA 2009), which was held at the Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, University of Oxford from the 19th to the 21st of November 2009. POCA 2009 encompassed 24 presentations by postgraduate students and young researchers, coming from a number of institutions and universities in Europe and the United States.

Κουτάλες και κουτάλια από το νεολιθικό οικισμό της Θέρμης στην Κεντρική Μακεδονία

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 25-33

Η κατασκευή κεραμικών σκευών κατά τη νεολιθική εποχή έχει διαπιστωθεί ότι έχει κατακτήσει ένα πολύ υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, το οποίο όχι μόνο ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων αυτής της εποχής, αλλά και στις σύνθετες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε οικισμό.

Actas del Simposio Internacional: 55 Años de Micenología (1952-2007) [Faventia. Supplementa 1]

Barcelona

Actas del Simposio Internacional: 55 Años de Micenología (1952-2007) [Faventia. Supplementa 1] This volume represents the proceedings of the colloquium “Actas del Simposio Internacional: 55 Años de Micenología (1952-2007)” held in Bellaterra (Universitat Autònoma de Barcelona) on April 12-13, 2007. It contains important and up-to-date contributions to the wide topic of the Mycenaean tablets and their interpretation, ranging from epigraphy to lexica, and ending with anthroponymic data.

Έθιμα ταφής στην ΥΕΙΙΙ Ηλεία

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 55-68

Ο θάνατος υπήρξε πιθανώς ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα φιλοσοφικού και θρησκευτικού στοχασμού. Η τελετουργική ταφή, η οποία πηγάζει από την ενστικτώδη αδυναμία ή άρνηση του ανθρώπου να αποδεχθεί τον θάνατο ως το οριστικό τέρμα της ζωής, είναι συνυφασμένη με τον ανθρώπινο πολιτισμό.

«…ὄρος Βέρμιον ἄβατον ὑπὸ χειμῶνος»: Τοπίο και κατοίκηση στην ημιορεινή Ημαθία

In Μ. Τιβέριος, Π. Νίγδελης & Π. Αδάμ-Βελένη (επιμ.), Θρεπτήρια: Μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία (Θεσσαλονίκη 2012): 26-63

Η αρχαιολογία, έχοντας ως κύριο στόχο της να προσεγγίσει και να κατανοήσει τους ανθρώπους του παρελθόντος, αναζητά, μελετά και ερμηνεύει τα υλικά κατάλοιπα των πολιτισμών τους.

Πολυτελείς θήκες ψιμυθίων της Μυκηναϊκής εποχής (16ος – 14ος αι. π.Χ.)

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 47-54

Οι πληθωρικές κυρίες που επιδεικνύουν αυτάρεσκα τα πολύχρωμα ενδύματα και τις περίτεχνες κομμώσεις τους στις τοιχογραφίες της Θήρας, της Κρήτης, των Μυκηνών και της Τίρυνθας φαίνεται ότι δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τα περιζήτητα μοντέλα που φωτογραφίζονται σήμερα στα εξώφυλλα των μεγάλων περιοδικών μόδας·

Παναγίτσα – Ζέρβη Έδεσσας: νεκροταφείο πρώιμης Εποχής Σιδήρου

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 81-90

O αρχαίος οικισμός στον λόφο του σύγχρονου νεκροταφείου, δυτικά της Παναγίτσας, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αυτοψίας το 1992.

Μία εικονογραφική παρατήρηση επί της ΥΕΙΙΙΓ «Γραπτής Στήλης» των Μυκηνών

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 35-45

Η «Γραπτή Στήλη» των Μυκηνών βρέθηκε από τον Τσούντα το 1893 σε έναν θαλαμοειδή τάφο και λόγω του εξαιρετικού χαρακτήρα του ευρήματος δημοσιεύτηκε σχεδόν αμέσως.