ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2012

Βιβλιοκρισία του: Images of Woman and Child from the Bronze Age : Reconsidering Fertility, Maternity, and Gender in the Ancient World

Bryn Mawr Classical Review

 

Dasen, V., 2012. Online review of Stephanie Lynn Budin, Images of Woman and Child from the Bronze Age : Reconsidering Fertility, Maternity, and Gender in the Ancient World (Cambridge 2011), Bryn Mawr Classical Review 2012.08.35.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Poséidon souverain: contribution à l’histoire religieuse de la Grèce mycénienne et archaique

Bryn Mawr Classical Review

Doyen, C., 2012. Online review of Sebastien Dalmon, Poséidon souverain: contribution à l’histoire religieuse de la Grèce mycénienne et archaique (Mémoire de la Classe des Lettres. Collection in-8°, 3e série, 55) (Bruxelles 2011), Bryn Mawr Classical Review 2012.07.28

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia: the Near East from the Early Bronze Age to the Fall of the Persian Empire

Bryn Mawr Classical Review

Spalinger, A., 2012. Online review of Trevor Bryce, The Routledge Handbook of the Peoples and Places of Ancient Western Asia: the Near East from the Early Bronze Age to the Fall of the Persian Empire (London, New York 2012),  Bryn Mawr Classical Review 2012.05.38

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: The Bronze Age Begins: the Ceramics Revolution of Early Minoan I and the New Forms of Wealth that Transformed Prehistoric Society

Bryn Mawr Classical Review

Cherry, J.F. 2012. Online review of Philip P. Betancourt, The Bronze Age Begins: the Ceramics Revolution of Early Minoan I and the New Forms of Wealth that Transformed Prehistoric Society (Philadelphia 2008), Bryn Mawr Classical Review 2012.04.17

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Έλαιον ευώδες, τεθυωμένον: Τα αρωματικά έλαια και οι πρακτικές χρήσης τους στη μυκηναϊκή Ελλάδα και την αρχαία Εγγύς Ανατολή (14ος -13ος αι. π.Χ.). Κρητική Εστία, 13 (2009-2010)

Bryn Mawr Classical Review

Pantou, P.A., 2012. Online review of Ι. Φάππας, Έλαιον ευώδες, τεθυωμένον: Τα αρωματικά έλαια και οι πρακτικές χρήσης τους στη μυκηναϊκή Ελλάδα και την αρχαία Εγγύς Ανατολή (14ος -13ος αι. π.Χ.). Κρητική Εστία, 13 (2009-2010) (Χανιά 2010), Bryn Mawr Classical Review 2012.04.03

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Images of Woman and Child from the Bronze Age: Reconsidering Fertility, Maternity, and Gender in the Ancient World

American Journal of Archaeology

Nakhai, B.A., 2012. Online review of S. L. Budin, Images of Woman and Child from the Bronze Age: Reconsidering Fertility, Maternity, and Gender in the Ancient World (Cambridge 2011), American Journal of Archaeology 116:2 (April)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία