ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

Ο μυκηναϊκός οικισμός Διμηνίου. 1977-1997. 20 χρόνια ανασκαφής

Βόλος 2013

Ο μυκηναϊκός οικισμός Διμηνίου. 1977-1997. 20 χρόνια ανασκαφής Η παρούσα εργασία για την Εποχή του Χαλκού στο Διμήνι πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής της συγγραφέως στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έναυσμα για την εκπόνηση της διατριβής αποτέλεσε ο τεράστιος όγκος αρχαιολογικού υλικού που προέκυψε από τις ανασκαφές στο Διμήνι, που πραγματοποιήθηκαν από την ίδια από το 1977 έως το 1997.

The anatomy of a complex astronomical phenomenon described in the Odyssey

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 13.3 (2013): 69-82

Διαβάστε το άρθρο

An intense meteor shower is described as dove’s feathers falling down during the Telemachus’ arrival in Ithaca mentioned by the Homeric epic. Additionally, in the next days, there are some other descriptions which are regarded from us as meteor activity (bolides, a meteorite, many erupted meteors in the atmosphere, and a glimmering in the sky due to intense dust). In accordance with the proposed by us new astronomical dating of Odysseus’ return to Ithaca (25 October 1207 B.C.), this meteor shower occurred in the last days of October 1207 B.C.

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 60 (2013): 34-37

Χωρίς περίληψη

Μυκήνες

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 60 (2013): 15-20

Χωρίς περίληψη

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 60 (2013): 61-64

Χωρίς περίληψη

Κουμάσα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 60 (2013): 55-58

Χωρίς περίληψη

Ζώμινθος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 60 (2013): 51-55

Χωρίς περίληψη