ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

Death and burial in the age of the Cypriot city-kingdoms: social complexity based on the mortuary evidence

Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370 (NOV. 2013): 145-168

The major tenet of this paper is that mortuary behavior is a vehicle of social and political change leading to a heightened awareness of identity at death. Through shifting portrayals of identity and changes in the mortuary record, it is possible to highlight developments in the sociopolitical landscape over time and between regions.

Revolution within evolution: the emergence of a ‘secondary state’ on protohistoric Bronze Age Cyprus

Levant 45.1 (2013): 19-44

In two studies published some 25 years ago (Knapp 1986; 1988), I argued that the rise of social complexity on Cyprus during the late Middle to early Late Bronze Age involved the interplay of trade and external demand, the accumulation and reinvestment of wealth, and the division of labour into specialized production areas.

Eine frühmykenische Lanzenspitze des Typs Sesklo in der Antikensammlung Erlangen

Archäologischer Anzeiger 2013/2: 1-19

Spearheads of the Sesklo type are among the characteristic products of Late Middle Helladic metalworking. As a transitional form between the early Bronze Age leaf-shaped points and the socketed spearheads of the late Bronze Age they are noteworthy on account of their being shoe-socketed, a means of mounting the spearhead that is limited to the Aegean.

New archaeological sites and find on Zakynthos

Pharos 19 (2013): 127-159

The archaeology on Zakynthos is less well-known than that on the other Ionian islands. Partly, this is the result of a lack of archaeological research and partly because the archaeological record on the island shows a high degree of destruction and fragmentation.

Myrtos and Malia: Middle Minoan entente cordiale? Or unitary state?

Creta Antica 14 (2013) [2014]: 105-121

In the light of close cultural links in pottery and other crafts, and probably in administrative practices, this paper re-examines the nature of the relationship between Malia and Myrtos-Pyrgos at the end of the Protopalatial period in MM IIB, and the possibility of an unitary state in east-central Crete under the control of Malia.

I vasi con marchio a rivielo da Haghia Triada protopalaziale

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente XC (2013) [2015]: 159-173

Το άρθρο αυτό έχει ως αντικείμενο μια ομάδα πρωτοανακτορικών αγγείων (MM IB - MM IIB), τα οποία βρέθηκαν στο χώρο της Αγίας Τριάδας και φέρουν ένα σφράγισμα κάτω από τη βάση.

Minoan nativity scenes? The Ayia Triada swing model and the three-dimensional representation of Minoan divine epiphany

Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente XC (2013) [2015]: 175-207

Το άρθρο αυτό εξετάζει την εικονογραφία και το κλειστό σύνολο όπου βρέθηκε το ομοίωμα της αιώρας από την Αγία Τριάδα και προσπαθεί να επαληθεύσει με ποιο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος μιας ομάδας που θα συμπεριλάμβανε άλλα αγαλματίδια που θα απεικόνιζαν σκηνή επιφάνειας.