ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2013

Βιβλιοκρισία του: Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday

Bryn Mawr Classical Review

Haas-Lebegyev, J., 2013. Online review of Walter Gauß, Michael Lindblom, R. Angus K. Smith & James C. Wright (eds), Our Cups Are Full: Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday (Oxford 2011), Bryn Mawr Classical Review 2013.02.41

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Μεθώνη Πιερίας I: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το “Υπόγειο”

Bryn Mawr Classical Review

Gimatzidis, S., 2013. Online review of Giannis Z. Tzifopoulos (ed.), Μεθώνη Πιερίας I: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το “Υπόγειο” (Thessaloniki 2012), Bryn Mawr Classical Review 2013.1.53

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

The Origins of an Old Myth: Sir Arthur Evans, Claude Schaeffer and the Seismic Destruction of Late Bronze Age Eastern Mediterranean Civilizations

Seismological Research Letters 84:1 (2013): 94-100.

In the history of earthquake archeology in the Mediterranean region, the names of Sir Arthur Evans (1851–1941) and Claude Schaeffer (1898–1982) have become intimately related to the formative stages of the discipline through their association with pioneering theories regarding the effects of earthquakes on ancient societies.

Cultural Regionalism and Divergent Social Trajectories in Early Bronze Age Cyprus

American Journal of Archaeology 117.1 (January 2013): 59-81.

The homogeneous material culture that is characteristic of the earliest phase of the Cypriot Bronze Age (the Philia phase) broke down ca. 2300–2250 B.C.E. This change was prompted by the collapse of the eastern Mediterranean systems of interaction that provided the framework for the distribution of copper from Cyprus and in turn underpinned internal social and economic networks.

Mind or Matter? People-Environment Interactions and the Demise of Early Helladic II Society in the Northeastern Peloponnese

American Journal of Archaeology 117.1 (January 2013): 1-31.

The centuries surrounding 2200 B.C.E. (the year commonly used to mark the transition between the second and third phases of the Early Bronze Age) were transformative times in the Aegean. At some locations, development continued and accelerated; in many places, however, several societal characteristics and supraregional traits seem to have been abandoned.