ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2013

Maritime Networks in the Mycenaean World

Cambridge/New York 2013

Maritime Networks in the Mycenaean World In this book, Thomas F. Tartaron presents a new and original reassessment of the maritime world of the Mycenaean Greeks of the Late Bronze Age. By all accounts a seafaring people, they enjoyed maritime connections with peoples as distant as Egypt and Sicily.

J.R.B. Stewart. An Archaeological Legacy

Uppsala 2013

J.R.B. Stewart. An Archaeological Legacy This volume presents the extensively revised papers from a conference held in honour of J.R.B. Stewart at the Cyprus American Archaeological Research Institute (CAARI) in March 2013.

Ambelikou Aletri. Metallurgy and Pottery Production in Middle Bronze Age Cyprus

Uppsala 2013

Ambelikou Aletri. Metallurgy and Pottery Production in Middle Bronze Age Cyprus This volume presents the full documentation, analysis and discussion of the excavations carried out by Porphyrios Dikaios in 1942 at Ambelikou Aletri. The site lies to the west of the modern village of Ambelikou, northwest of the Skouriotissa copper mines, in the northern foothills of the Troodos Mountains.

Vasilikos Valley Project. Part 12. The Field Survey of the Vasilikos Valley III. Human Settlement in the Vasilikos Valley

Uppsala 2013

Vasilikos Valley Project. Part 12. The Field Survey of the Vasilikos Valley III. Human Settlement in the Vasilikos Valley This volume is the twelfth report in the series of final publications of the excavations and studies of the Vasilikos Valley Project in the Larnaca District adjacent to the southern coast of Cyprus. The volume is the second of three devoted to the field survey, and contains an analysis of the settlement pattern revealed by the survey, and an examination of structures of all types found by the fieldwork.

Σεϊντί. Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία

Αθήνα 2013

Σεϊντί. Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι ανασκαφικές έρευνες των Γερμανών αρχαιολόγων Rudolf Stampfuss και Elisabeth Schmid που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα περίπου του περασμένου αιώνα στη βραχοσκεπή Σεϊντί της Αλιάρτου και βεβαίωσαν κατοίκηση από την Ανώτερη Παλαιολιθική.

The Prehistory of the Paximadi Peninsula, Euboea

Philadelphia 2013

The Prehistory of the Paximadi Peninsula, Euboea The results of two related fieldwork projects are presented: a brief salvage excavation at Plakari (a Final Neolithic site near the modern town of Karystos) and a survey of prehistoric sites on the Paximadi peninsula (the western arm of the Karystos bay), both located in southern Euboea.

Festòs protopalaziale. Il quartiere ad ovest del Piazzale I. Strutture e ritrovamenti delle terrazze mediana e superiore

Venezia 2013

Festòs protopalaziale. Il quartiere ad ovest del Piazzale I. Strutture e ritrovamenti delle terrazze mediana e superiore This work, based on my 2007 MA dissertation for the Italian Archaeological School at Athens focuses on two Protopalatial houses of Phaistos (Crete), excavated by the Italian Archaeological Mission. These are located in an area known as the ‘Quarter West of the West Court’ (Piazzale I) of the Phaistos palace, which consists of blocks of houses situated on three terraces, set at different levels, located West of a street that leads North and runs along the west side of the court.

Πρακτικά ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής

Καλύβια Θορικού 2013

Πρακτικά ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ Αττικής Πρόκειται για τα πρακτικά της ΙΔ΄ Επιστημονικής Συνάντησης ΝΑ. Αττικής, που διοργανώθηκε στα Καλύβια Θορικού στις 6-9 Οκτωβρίου 2011. Στο βιβλίο δημοσιεύονται 44 ανακοινώσεις. Κάποιες από αυτές αναφέρονται στους προϊστορικούς χρόνους.

Κύθηρα. Ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό. Μινωική λατρεία. Νεότεροι χρόνοι

Αθήνα 2013

Κύθηρα. Ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό. Μινωική λατρεία. Νεότεροι χρόνοι Είναι προφανές ότι η ανασκαφή του ασύλητου μινωικού ιερού κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό έδωσε μοναδικά στοιχεία για τη μελέτη της λατρείας σε αυτού του τύπου τα ιερά. Το γεγονός είναι βέβαια αξιοσημείωτο, λόγω της ιδιάζουσας μορφής της λατρείας στα ιερά κορυφής, δεδομένης δηλαδή της κλειστής μινωικής ανακτορικής ή και οικιακής λατρείας.

Fouilles executées à Malia. Le Quartier Mu V. Vie quotidienne et techniques au Minoen Moyen II

Αθήνα 2013

Fouilles executées à Malia. Le Quartier Mu V. Vie quotidienne et techniques au Minoen Moyen II This fifth volume publishing the excavations of Quartier Mu presents several categories of finds, discovered in the final destruction layer of the complex's various buildings (Middle Minoan II, ca. 1700 BC). On the one hand, it includes stone tools and loom weights, as well as ceramic objects such as lamps, souvlaki stands, incense burners, etc;

Brandbestattungen von der Mitteleren Donau bis zur Ägäis zwischen 1300 und 750 v.Chr. (Cremation Burials in the Region between the Middle Danube and the Aegean, 1300-750 BC)

Vienna 2013

Brandbestattungen von der Mitteleren Donau bis zur Ägäis zwischen 1300 und 750 v.Chr. (Cremation Burials in the Region between the Middle Danube and the Aegean, 1300-750 BC) A change in burial customs took place in large parts of central Europe during the 13th century BC. The dead were no longer buried in inhumation graves –as was customary until then– but were burned and laid to rest in urns.

Writing as Material Practice: Substance, surface and medium

London 2013

Writing as Material Practice: Substance, surface and medium Writing as Material Practice grapples with the issue of writing as a form of material culture in its ancient and more recent manifestations, and in the contexts of production and consumption. Fifteen case studies explore the artefactual nature of writing - the ways in which materials, techniques, colour, scale, orientation and visibility inform the creation of inscribed objects and spaces, as well as structure subsequent engagement, perception and meaning making.