ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2013

Βιβλιοκρισία του: Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου

Bryn Mawr Classical Review

Papalexandrou, Ν., 2013. Online review of Polyxeni Adam-Veleni & Katerina Tzanavari (eds), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Thessaloniki 2012), Bryn Mawr Classical Review 2013.08.02

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Die Waffengräber der ägäischen Bronzezeit: Waffenbeigaben, soziale Selbstdarstellung und Adelsethos in der minoisch-mykenischen Kultur

Bryn Mawr Classical Review

Kramer-Hajos, Μ., 2013. Online review of Bernd Steinmann, Die Waffengräber der ägäischen Bronzezeit: Waffenbeigaben, soziale Selbstdarstellung und Adelsethos in der minoisch-mykenischen Kultur (Wiesbaden 2012), Bryn Mawr Classical Review 2013.07.02

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Boeotian Landscapes: A GIS-based study for the reconstruction and interpretation of the archaeological datasets of ancient Boeotia

Bryn Mawr Classical Review

Gartland, S.D., 2013. Online review of Emeri Farinetti, Boeotian Landscapes: A GIS-based study for the reconstruction and interpretation of the archaeological datasets of ancient Boeotia (Oxford 2011), Bryn Mawr Classical Review 2013.01.61

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Études mycéniennes 2010. Actes du XIIIe colloque international sur les textes égéens, Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010

Bryn Mawr Classical Review

Weilhartner, J., 2013. Online review of Pierre Carlier (ed.), Études mycéniennes 2010. Actes du XIIIe colloque international sur les textes égéens, Sèvres, Paris, Nanterre, 20-23 septembre 2010 (Roma 2012), Bryn Mawr Classical Review 2013.01.36

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Mεθώνη Πιερίας I: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το “Υπόγειο” της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία

American Journal of Archaeology

Chavela, Κ., 2013. Online review of Besios Mathaios, Iannis Z. Tziphopoulos & Antonis Kotsonas, Mεθώνη Πιερίας I: Επιγραφές, χαράγματα και εμπορικά σύμβολα στη γεωμετρική και αρχαϊκή κεραμική από το “Υπόγειο” της Μεθώνης Πιερίας στη Μακεδονία (Thessaloniki 2012), American Journal of Archaeology 117.3 (July 2013)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία