ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

Η γυναικεία ενδυμασία στην ανακτορική Κρήτη. Πρόταση ανάγνωσης ενός κώδικα επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

Η γυναικεία ενδυμασία στην ανακτορική Κρήτη. Πρόταση ανάγνωσης ενός κώδικα επικοινωνίας H ενασχόληση μου με το γυναικείο μινωικό ένδυμα ξεκίνησε το 1993 με την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής. Στα πρώτα στάδια της επεξεργασίας του θέματος είχα αντιληφθεί μόνο το κενό που υπήρχε στη βιβλιογραφία της μινωικής αρχαιολογίας σχετικά με αυτό το θέμα αλλά όχι τις ποικίλες προοπτικές που ανοίγονταν με την έρευνά του.

Fundorte von Keramik ägäischen Typs in Italien

Bonn

Fundorte von Keramik ägäischen Typs in Italien The fact that Aegean type pottery is found in Italy is of great importance when we consider the cultural contacts between the Apennine peninsula and the southern Balkans in the late Bronze Age. Ever since the 19th Century its interpretation has been subject of great controversy, the colonisation with the permanent presence of Aegean groups or commercial settlements have been taken into consideration as well as the modes of exchange and the significance of imports.

Altari e sacelli fra il TM II ed il TM IIIA1 ad H. Triada: un culto identitario delle rovine?

Creta Antica 13 (2012) [2013], 159-189

In this paper it is argued that the rectangular stepped platform recently excavated within a room of the Casa delle sfere fìttili, in the southern sector of the settlement at Ayia Triada, is an altar. The structure is dated on stratigraphic grounds to the LM II period (as is the nearby room, A/1) and is interpreted as part of a cult of the ruins that, following the LM IB destruction, assisted in the construction of social and cultural identities.

Frammenti di intonaci e stucchi dipinti inediti da Festos

Creta Antica 13 (2012) [2013], 139-158

In 1909, fragments of decorated wall plaster from Phaistos were brought to the Archaeological Museum of Florence, thanks to Luigi Pernier. They partially show decorative patterns, which are common in Crete, but some of them represent exclusive motifs unknown until now in the palace of Phaistos.

Impianti di lavorazione a Festos ed Haghia Triada in eta palaziale: per une rassegna della evidenze

Creta Antica 13 (2012) [2013], 109-138

This article presents a review of surviving fixed installations in the two nearby sites of Phaistos and Ayia Triada from MM I to LM IB, in order to clarify some issues concerning centralization (physical concentration of activities in proximity to a central place) or decentralization (dislocation of activities in the territory, controlled via officials) of production in Minoan palatial Crete.

Minoan three-dimensional anthropomorphic representations. Problems of definition

Creta Antica 13 (2012) [2013], 61-82

As well as devising these new categories, this paper was attentive to the use of religiously laden terms such as the nouns ‘deities’ and ‘adorants’ or the epithet ‘cultic’. It was argued that such terms can only be employed following careful considerations of each artefact’s material and contextual situation alongside its visual appearance.

Human remains at FN Phaistos: identifying and interpreting practices of disposal and manipulation of the dead from an archaeological perspective

Creta Antica 13 (2012) [2013], 13-39

The ancient site of Phaistos was articulated over three hills that extend in an E-W direction on the left bank of the Geropotamos river, overlooking the western part of the Mesara, which is the largest plain of the island of Crete. The earliest traces of human occupation, dating back to a final stage of the Neolithic period, are concentrated on the easternmost and lowest of the three hills, which in the Middle and Late Bronze Age was the site of a Minoan palace.

Le Quartier Nu (Malia, Crète). L’occupation néopalatiale

Bulletin de Correspondance Hellénique 136-137.1 (Etudes) (2012-2013): 1-82

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμαστικών τομών που έγιναν στα νεοανακτορικά στρώματα κάτω από τη Συνοικία Ν στα Μάλια της Κρήτης από το 1988 έως το 1993.

The Corinthia and the Northeast Peloponnese. Topography and History from Prehistoric Times until the end of Antiquity

München

The Corinthia and the Northeast Peloponnese. Topography and History from Prehistoric Times until the end of Antiquity To present the results of archaeological research in the Corinthia both to the academic community and the wider public, the LZ΄ Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, in association with the Directorate of Prehistoric and Classical Antiquities and the Athens department of the German Archaeological Institute, organized the international conference entitled »Corinthia and the Northeast Peloponnesus. Topography and History from Prehistoric Times until the End of Antiquity«.

The Linear B Inscribed Stirrup Jars

Kadmos 52 (2013) [2014], 69-110

Transport stirrup jars - so-called because of the shape formed by their handles and false neck - are a common type of Mycenaean pottery: used to transport and store liquid commodities, usually assumed to be olive oil, they are found throughout the central and eastern Mediterranean.

Syntax in Linear A: The word-order of the ‘Libation Formula’

Kadmos 52 (2013) [2014], 35-52

A number of Minoan ritual vessels are inscribed with the so-called ‘libation formula’, a standard set of Linear A (LA) sequences, some of which vary from vessel to vessel. This article contains a comparative investigation into the order of elements in the ‘libation formula’ in an effort to uncover something about Linear A syntax.